Młodzi chcą działać w FM Prawa i Sprawiedliwości

Coraz więcej młodych osób jest zainteresowanych działalnością w młodzieżówce PiS Ziemi Przemyskiej i Ziemi Krośnieńskiej. Jest ich już ponad 200, w wieku od 16 do 30 lat. TW ostanich latach udało się wspólnie zrealizować w Przemyślu szereg imprez, na przykład:

Turnieje sportowe:

  • turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego o puchar eurodeputowanego Tomasza Poręby
  • międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego
  • bilardowe mistrzostwa Przemyśla o puchar radnego Rady Miasta Janusza Hamryszczaka. 

Ponadto udało się przeprowadzić:

  • Akcję charytatywną dla dzieci z domu dziecka  - zbiórka artykułów szkolnych i chemicznych.
  • Wykłady w ramach Akademii Politycznej  z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli nauki i think-tanków.
  • Zainicjowanie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla - zebranie podpisów, stworzenie projektu i statutu, współpraca z młodymi mieszkańcami miasta.
  • Aktywną pracę na rzecz młodych mieszkańców miasta i regionu.

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi i tym samym zainicjowanie i zrealizowanie swoich pomysłów: biuro PiS w Przemyślu, te. 16-678 49 19.

Preferencje wśród zdecydowanych - Podkarpacie. Średnia z połączonych badań CBOS, TNS, GFK.

Źródło: www.marekkuchcinski.pl.

 

 

Źróło: www.marekkuchcinski.pl: według wszystkich 11 badań sondażowych przeprowadzonych w kwietniu (ankietowych: CBOS, TNS, GFK i telefonicznych) średni procent wśród zdecydowanych wyborców wynosi:

Prawo i Sprawiedliwość – 37,2, Platforma Obywatelska – 28,2, Kukiz’15 – 11,1, Nowoczesna – 7,3, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 6,0,  Razem – 3,1, KORWIN – 1,8.

 

Informacje archiwalne

W Przemyślu Prawo i Sprawiedliwość ponownie idzie po zwycięstwo. 

Zaskakująco mało głosów zabrakło Jarosławowi Kaczyńskiemu w I turze wyborów prezydenckich 2010 roku do zwycięstwa w Przemyślu. Tylko 484 głosów mniej od konkurenta to dobry prognostyk na II turę wyborów prezydenckich i dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych na jesieni 2010 roku.

Jest to bardzo dobry prognostyk dla PiS. Dlaczego?

Ponieważ w wyborach uzupełniających do Senatu RP w 2008 roku kandydat PiS zdobył w Przemyślu 30,83 % głosów, a kandydat PO – 47,46 %. Różnica na korzyść PO wynosiła 16,63 %.

Już w 2009 roku w Przemyślu w wyborach do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 36,00 % głosów, a Platforma Obywatelska 45,01 % głosów, czyli o 9,01 % więcej.

Natomiast 20 czerwca tego roku w wyborach prezydenckich Jarosław Kaczyński otrzymał w Przemyślu tylko 484 głosów mniej niż kandydat PO. (J. Kaczyński - 39,52 %, B. Komorowski - 41,18 %) Różnica wynosi 1,66 %, czyli dziesięć razy mniej w porównaniu z 2008 rokiem.

I jeszcze jeden fakt: w wyborach uzupełniających do Senatu RP, które odbyły się 20 czerwca tego roku, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości zdobyła rekordową, i to w skali kraju, liczbę głosów, bo aż 269 928, czyli otrzymała poparcie 81,57% wyborców okręgu nr 21.

A sumując głosy oddane przez przemyślan na kandydatów prawicy, tj. na Jarosława Kaczyńskiego i Marka Jurka (JK 39,52%, MJ 1,77%. Razem – 41,29%. Natomiast Bronisław Komorowski – 41,18%), okazuje się, że poparcie dla konserwatywno-centrowej prawicy jest w Przemyślu wyższe niż dla kierującej się w lewą stronę sceny politycznej Platformy Obywatelskiej.


Na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość osiąga w wyborach coraz lepsze wyniki.

Na Podkarpaciu każde następne wybory pokazują, że PiS ma coraz większe poparcie. 


2001 r. - wybory parlamentarne

W wyborach do Sejmu i Senatu w 2001 roku osiągnęło ponad 9-procentowe poparcie, co przełożyło się na zdobycie dwóch mandatów: dla Marka Jurka w okręgu 23 (rzeszowsko-tarnobrzeski) i dla Marka Kuchcińskiego w okręgu nr 22 (przemysko-krośnieński).

2004 r. - pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego

Według prognoz wyborczych podkarpacki PiS nie miał prawa zdobyć w 2004 roku mandatu do Parlamentu Europejskiego. Dlatego, z inicjatywy posła Kuchcińskiego partia wprowadziła w tym województwie program pilotażowy, polegający na stworzeniu szerokiego ruchu społecznego i połączeniu środowisk i ugrupowań prawicowych wokół celu, jakim było dobro Podkarpacia, czyli wspólne wsparcie listy PiS do Parlamentu Europejskiego.
Efektem tego było zdobycie przez Mieczysława Janowskiego mandatu eurodeputowanego.

2005 r. - wybory Prezydenta RP i parlamentarne

Podobną zasadę przyjęto w wyborach prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu w 2005 roku – wiele znanych i cenionych na Podkarpaciu osób wyrażało publicznie swoje poparcie dla kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Marek Kuchciński osobiście zabiegał wówczas o jedność ugrupowań prawicowych i solidarnościowych. Powstał Komitet Honorowy Lecha Kaczyńskiego, kandydata PiS na prezydenta RP.

W wyniku tych działań Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło imponujący wynik – zdobyło 11 mandatów poselskich (na 26 mandatów możliwych) i 3 mandaty senatorskie (na 5), a Lech Kaczyński wygrał w naszym województwie w I turze wyborów.

2006 r. - wybory samorządowe

W wyborach samorządowych w 2006 roku podkarpacki PiS osiągnął najlepszy wynik w kraju – 37, 14 proc., zdobył aż 15 mandatów do sejmiku podkarpackiego, którego przewodniczącym został Andrzej Matusiewicz, przemyślanin. W powiatach PiS zdobył prawie 30 procent głosów. W gminach podobnie - 27,3 proc.


2008 r. - wybory uzupełniające do Senatu RP


W kolejnych wyborach do Senatu, uzupełniających, w 2008 roku Stanisław Zając, kandydat PiS, otrzymał 40 993 głosy.

Mandatu nie uzyskali m.in.: - lekarz i radny wojewódzki Maciej Lewicki (PO) - 22 457 głosów, - b. marszałek Sejmu Marek Jurek (KWW Prawica Marka Jurka) - 10 751 głosów, - lider „Samoobrony” Andrzej Lepper - 3 435 głosów, - b. wiceminister edukacji narodowej Mirosław Orzechowski (LPR) - 308 głosów.

47.9% Stanisław Zając

26.2% Maciej Lewicki

12.6% Marek Jurek

4% Andrzej Lepper

0.4% Mirosław Orzechowski


2009 r. - wybory do Parlamentu Europejskiego

7 czerwca wybraliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego. Na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory z ogromną, 12,78 procentową, przewagą. Wszyscy nasi kandydaci osiągnęli świetne wyniki, a lider listy, Tomasz Poręba, uzyskał mandat europosła, otrzymując 85 475 głosów. Był to najlepszy wynik w wyborach posła na Podkarpaciu od 1989 roku. 

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu:

PiS - 41,16 proc., PO - 29,66 proc., PSL - 12,46 proc., SLD-UP - 7,18 proc.


2010 r. - wybory prezydenta RP i uzupełniające do Senatu RP

Na Podkarpaciu, Jarosław Kaczyński, kandydat na prezydenta RP, uzyskał najlepszy wynik w skali całego kraju.

W I turze:

Jarosław Kaczyński - 54,09 proc.

Bronisław Komorowski - 26,69 proc.

W II turze:

Jarosław Kaczyński - 65,19 proc.

Bronisław Komorowski - 34,81 proc.

Mandat senatora uzyskała Alicja Zając, PiS, otrzymując niewiarygodne poparcie, bo aż 269 928 ważnych głosów, czyli 81,31 proc.
Jest to najlepszy wynik w skali wszystkich wyborów w Polsce.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS, spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny. Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich pobudek albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS. Członkowie są przyjmowani do PiS na mocy uchwały Zarządu Powiatowego PiS, Zarządu Okręgowego PiS lub Komitetu Politycznego po złożeniu pisemnej deklaracji i właściwych dokumentów.

Ankietę personalną członka PiS można złożyć w Biurze Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu, Wyb. Józefa Piłsudskiego 1, w godz. 9.00-16.00, tel. 16-678 49 19.

 

Pobierz ankietę personalną członka PiS.

Zapoznaj się ze Statutem PiS i Programem PiS.

Pomoc polega na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, geodezyjnych, z zakresu ZUS, przygotowywaniu pism procesowych i administracyjnych oraz - w sprawach tego wymagających - na podejmowaniu interwencji. Porady te udzielane są bezpłatnie w biurach poselskich Marka Kuchcińskiego i Andrzeja Matusiewicza. Prosimy o wcześniejsze ustalenie spotkania z prawnikiem: Biuro PiS, Przemyśl, ul. Wyb. J. Piłsudskiego 1, tel./faks 16-678 49 19.

Pierwsze poradnie prawne PiS powstały tuż po wyborach parlamentarnych w listopadzie i grudniu 2001 r. z inicjatywy posła Marka Kuchcińskiego. Powołanie tych poradni to realizacja programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, którego bardzo ważnymi elementami są: równość wszystkich obywateli wobec prawa, dbałość o uczciwość i jawność życia publicznego, szacunek dla zwykłego człowieka.


Wladyslaw BukowskiZmarł 18 listopada 2015 roku w Przemyślu, pokonany przez chorobę nowotworową.
 
Urodził się 20 stycznia 1960 roku w rodzinie migranta z Podhala, który kupił gospodarstwo pod Przemyślem w Pikulicach (na Optyniu).

Uczęszczał w tej miejscowości do Szkoły Podstawowej, a po reformie oświatowej do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nehrybce, którą ukończył w 1975 roku. Za osiągnięte wyniki w różnych olimpiadach, które były sprawdzianem zdobytej wiedzy, został skierowany przez Kuratorium Oświaty do nauki w Technikum Budowlanym w Rzeszowie.