Poradnia prawna

Pomoc polega na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, geodezyjnych, z zakresu ZUS, przygotowywaniu pism procesowych i administracyjnych oraz - w sprawach tego wymagających - na podejmowaniu interwencji. Porady te udzielane są bezpłatnie w biurach poselskich Marka Kuchcińskiego i Andrzeja Matusiewicza. Prosimy o wcześniejsze ustalenie spotkania z prawnikiem: Biuro PiS, Przemyśl, ul. Wyb. J. Piłsudskiego 1, tel./faks 16-678 49 19.

Pierwsze poradnie prawne PiS powstały tuż po wyborach parlamentarnych w listopadzie i grudniu 2001 r. z inicjatywy posła Marka Kuchcińskiego. Powołanie tych poradni to realizacja programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, którego bardzo ważnymi elementami są: równość wszystkich obywateli wobec prawa, dbałość o uczciwość i jawność życia publicznego, szacunek dla zwykłego człowieka.