Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała do użytkowania 13 ambulansów oraz 13 urządzeń do kompresji klatki piersiowej zakupionych dla pięciu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego ze środków pochodzących z budżetu wojewody podkarpackiego - w ogólnej kwocie 6 500 000 zł. Wydarzenie to miało miejsce 5 lutego br. na parkingu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zakupione nowoczesne ambulanse oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny pozwolą zapewnić właściwy standard oraz wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podstawowe, dwuosobowe, zespoły ratownictwa medycznego.

Dotację otrzymały: Samorząd Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem dla: Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu – w wysokości 1 050 000 zł z tego: – 900 000 zł na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem – 150.000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 1 500 000 zł z tego: – 1 350 000 zł na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem – 150 000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej 3 samorządy powiatowe, tj.: Starostwo Powiatowe w Krośnie z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie – 1 500 000 zł z tego: – 1 350 000 zł na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem – 150 000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej Starostwo Powiatowe w Sanoku z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku – 1 000 000 zł z tego: – 900 000 zł na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem – 100 000 zł na zakup 2 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej Starostwo Powiatowe w Mielcu z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu – 1 450 000 zł z tego: – 1 350 000 zł na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem – 100 000 zł na zakup 2 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej.

– Ufam, że te zakupy przyczynią się do poprawy warunków pracy dla ratowników, ale także wpłynął na realizację zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Z kolei Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu, Pan Paweł Pazdan podkreślił, że nowoczesny sprzęt, nowoczesne pojazdy to nie tylko bezpieczeństwo pacjentów, to również bezpieczeństwo zespołów ratownictwa medycznego.

Tekst i zdjęcia: www.rzeszow.uw.gov.pl.

W Przemyślu zakończyła się trzydniowa konferencja „Tradycje Parlamentarne Europy Środkowej i Wschodniej” z udziałem m.in. marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i przedstawicieli parlamentów Węgier, Litwy i Ukrainy.

Podczas pierwszego niedzielnego (22 października) panelu „Corpus legum w czasach przemian. Doświadczenia przedstawicieli parlamentów narodowych” marszałek Marek Kuchciński podkreślił, że w tej części Europy powstało wiele idei i inicjatyw, które wyprzedziły założenia będące obecnie fundamentem zjednoczonej Europy. Tym samym te inicjatywy pozostawiły stały ślad w prawnoustrojowych systemach naszych państw. Podkreślił, że z perspektywy ponad 800 lat widać, że to w naszym regionie tworzyły się zalążki Unii Europejskiej. – Przypomnę ważną ideę Lex est Rex in Polonia et in Lithuania, słynną węgierską złotą bullę króla Andrzeja II z 1920 roku, siedem lat późniejszą od pomnika europejskiej, angielskiej karty swobód Jana bez Ziemi. Sto lat późniejszy kodeks prawny zwany zakonnikiem cara Duszana, który był z punktu widzenia kodyfikacji prawa niezwykle ważny, ponieważ był pierwszym na świecie zapisanym zbiorem prawnym obyczajów słowiańskich. Kolejny przykład to Konfederacja Warszawska z 1573 roku, która była czymś wyjątkowym, akt ten bowiem gwarantował tolerancję religijną. A więc państwo bez stosów w otoczeniu inkwizycyjnym. No i nasza Konstytucja 3 maja, obojga narodów. Pierwsza w Europie, która zapoczątkowała konstytucje dziś pisane fundament europejskiej, światowej kultury prawnej. I to są przykłady, które wskazują, że nasza część Europy jest nierozerwalnie związana z cywilizacją europejską – mówił marszałek Sejmu.

W dniu 15 października 2007 roku Lech Kaczyński Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził Ziemię Przemyską. Wziął udział w uroczystej Mszy św. w nowo wyremontowanej kaplicy w Pałacu w Krasiczynie, potem odwiedził gospodarstwo rolnicze w Nehrybce. W godzinach popołudniowych wziął udział w uroczystości wręczenia orderów i odznaczeń państwowych na placu Niepodległości w Przemyślu. Wygłosił z tej okazji bardzo znaczące, okolicznościowe przemówienie, po czym dokonał odsłonięcia pomnika Jana Pawła II-go. W trakcie aktu odsłonięcia Prezydent Kaczyński powiedział m.in., że Ojciec Święty odegrał kluczową rolę w obronie naszej polskiej narodowej i katolickiej tożsamości.  

W 10-tą rocznicę tego wydarzenia, w niedzielę 10 października tego roku, z inicjatywy prezydenta Przemyśla z udziałem lokalnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości została odprawiona Msza św. w archikatedrze, którą poprowadził i homilę wygłosił ks. prałat Waldemar Janiga. Koncelebrans przypomniał, w jakich niezwykle trudnych czasach przyszło Prezydentowi Kaczyńskiemu pełnić zaszczytną służbę dla Polski, i jak bardzo odzierany był z godności przez liberalno-demokratyczną władzę i przez sprzyjające jej media.

Po Eucharystii między innymi prezydent Robert Choma wraz ze swoją delegacją, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Łoziński, szef Klubu PiS Bogusław Zaleszczyk, szef PGM w Przemyślu Tomasz Zaleszczyk oraz członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości przeszli pod pomnik Jana Pawła II-go, a potem pod tablicę upamiętniającą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiary katastrofy smoleńskiej, aby krótko się pomodlić i złożyć wieńce i kwiaty.

Relację z wizyty 15 października 2017 r.  oraz wygłoszone wtedy przemówienie Lecha Kaczyńskiego można przeczytać tutaj: www.prezydent.pl.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się 31 sierpnia tego roku, nadano nowo wybudowanemu rondu (ul. Krakowska) imię majora Władysława Koby.

Projekt uchwały został zgłoszony przez radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości na wniosek dr. Dariusza Iwaneczko, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Za projektem zagłosowali wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości, natomiast kluby Regia Civitas (!), PO, SLD (za wyjątkiem jednego „za") wstrzymały się od głosu. 

Władysław Koba był żołnierzem niezłomnym, wyklętym, został zamordowany przez komunistów w wieku zaledwie 35 lat. Dzięki radnym PiS zostanie on w Przemyślu przywrócony pamięci potomnych.

Nota biograficzna mjr. Władysława Koby:

syn Józefa i Rozyny z domu Pacak, jako ich siódme dziecko. Pochodził z rodziny mieszczańsko-kupiecko-rzemieślniczej o tradycjach patriotycznych. 31 maja 1932 zdał maturę w II Gimnazjum im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. Żonaty od 15 czerwca 1940 r. ze Stanisławą Oleszko, nauczycielką (1912-1980). Miał dwoje dzieci: córkę Martę (1941-1990) i syna Wojciecha. W 1933 został przyjęty do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. Szkołę ukończył w 1935 z dziewiątą lokatą.

Został awansowany 15 października 1935do stopnia podporucznika ze starszeństwem. W 1938 otrzymał awans do stopnia porucznika. Po ukończeniu podchorążówki, aż do wybuchu wojny we wrześniu 1939, służył jako oficer służby stałej piechoty w 3 Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu. W szeregach tego pułku, jako dowódca kompanii, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939. 5 września 1939 walczył w rejonie Sieradza i Lucjanowa, 8 września pod Wolą Cyrusową. 9 września jego kompania, jako straż tylna pułku, stoczyła ciężki bój z Niemcami pod Przyłęką. Po walkach na osi Pogroszew, Uniastów i Ożarów, wraz z resztkami I i II batalionu 3 Pułku Piechoty Legionów wycofał się w rejon Modlina i brał udział w obronie twierdzy, aż do kapitulacji Armii „Modlin".

Za męstwo, rozkazem z dnia 16 września 1939, został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji Modlina został osadzony w obozie jeńców Soldau (KL) (Stalag II Soldau), z którego zwolniono go z obowiązkiem meldowania się u władz niemieckich w miejscu zamieszkania. W grudniu 1939 wrócił do Jarosławia i zameldował się w Ortskommando, podając fikcyjny adres zamieszkania, ponieważ musiał się zakonspirować. Początkowo ukrywał się u kolegi z lat szkolnych w Jagielle k. Przeworska, następnie w Kańczudze i Pruchniku.

Jesienią 1939 podjął działalność konspiracyjną w SZP. W grudniu 1939 r. został zaprzysiężony w SZP-ZWZ przez Józefa Cwynara ps. „Jedynak", dowódcę Placówki Jarosław-Miasto. Początkowo był przydzielony do tej Placówki, a następnie do Placówki ZWZ-AK Pruchnik. Organizował i szkolił plutony ZWZ-AK na terenie Obwodu Jarosław. Od 1943 był dowódcą plutonu dywersyjnego Obwodu AK Jarosław i oficerem dywersji Obwodu. Zorganizował wiele akcji zbrojnych i dywersyjnych, w których sam również brał udział. W czerwcu 1944, jako dowódca plutonu i oficer szkoleniowy, uczestniczył w Zgrupowaniu Partyzanckim 39 Pułku Piechoty AK, dowodzonym przez kpt. Ernesta Wodeckiego ps. „Szpak". W lipcu 1944 dowodził plutonem w Zgrupowaniu partyzanckim kpt. Wojciecha Szczepańskiego ps. „Julian".

Po zajęciu w lecie 1944 r. Rzeszowszczyzny przez Armię Czerwoną był poszukiwany przez UB i NKWD. 1 września 1944 r. pluton partyzancki dowodzony przez niego został rozwiązany rozkazem Komendanta Obwodu AK Jarosław kpt. „Juliana". Rozkazem Komendy Głównej AK, podpisanym przez płk Jana Rzepeckiego, został awansowany do stopnia kapitana ze starszeństwem 11 listopada 1944 r. Jesienią 1944 został przeniesiony do Obwodu AK Przemyśl, gdzie 4 stycznia 1945 r. objął funkcję adiutanta Komendy Obwodu. W Przemyślu przyjął pseudonim „Żyła". W 1945 r., po rozwiązaniu AK objął funkcję Komendanta Obwodu Przemyśl organizacji „NIE". Był komendantem Obwodu Przemyśl DSZ.

W Przemyślu występował pod nazwiskiem „Marcin Gruda" i pracował jako księgowy w biurze drogowym PKP. Od chwili powołania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość" we wrześniu 1945 r. do wiosny 1946 r. był kierownikiem Rady WiN Przemyśl, a od wiosny do października 1946 r. Rejonu Przemyskiego WiN (kryptonim „Wschód") w Okręgu Rzeszowskim. W październiku 1946 r. został przeniesiony do Komendy Rzeszowskiego Okręgu WiN. Do maja 1947 r. był zastępcą kierownika (prezesa) Okręgu WiN. 4 maja 1947 r. został mianowany kierownikiem Rzeszowskiego Okręgu WiN, którą to funkcję pełnił do dnia aresztowania.

26 września 1947 r. został aresztowany w Przemyślu przez funkcjonariuszy rzeszowskiego WUBP. Wyrokiem WSR w Rzeszowie 21 października 1948 r. został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych na zawsze oraz przepadek mienia. 5 stycznia 1949 r. NSW w Warszawie na rozprawie niejawnej utrzymał w mocy wyrok śmierci. Bolesław Bierut decyzją z 23 stycznia 1949 r. nie skorzystał z prawa łaski. 31 stycznia 1949 r. o godz. 20:30 wyrok wykonano w więzieniu na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie. Ciało pochowano na cmentarzu w Zwięczycy w Rzeszowie w zbiorowej mogile. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego 5 lutego 1992 r. wydał postanowienie stwierdzające nieważność wyroku WSR w Rzeszowie z 21 października 1948 r. oraz postanowienia NSW w Warszawie z 5 stycznia 1949 r.

Władysław Koba został odznaczony Krzyżem Walecznych; dwukrotnie (1939 r. i 1944 r.); pośmiertnie przez polskie władze na emigracji. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK, czterokrotnie Medalem Wojska oraz Krzyżem WiN. W dniu 3 maja 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Władysława Kobę pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 25 maja 2008 r. w Jarosławiu odsłonięto Pomnik Pamięci Kapitana Władysława Koby. Jednym z zaangażowanych w jego powstanie był Bogusław Nizieński, podkomendny Władysława Koby w plutonie w 1944 roku. We wrześniu 2016 został pośmiertnie awansowany na stopień majora. Szczątki W. Koby odnalezione zostały przez zespół IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka. 

 

Zobacz: oficjalne uroczystości pogrzebowe Władysława Koby w Przemyślu, 17 września 2016 r.