W Krasiczynie odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury z udziałem ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy, przedstawicieli komisji infrastruktury Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy, a także marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Tematem spotkania była m. in. budowa przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice i usprawnienie rozwiązań w ruchu kolejowym. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że przejść granicznych na granicy obu państw jest zbyt mało. Należy wspólnie działać na rzecz ich zwiększenia, co powinno przełożyć się na wzrost kontaktów gospodarczych, jak stwierdził przewodniczący komisji infrastruktury Bogdan Rzońca.

Zebrani ustalili, że realne i potrzebne jest powstanie kolejnego przejścia granicznego w Malhowicach-Niżankowicach. Służby graniczne ulokowane w jednym budynku, mogłyby odprawiać podróżnych wspólnie. Na wniosek przewodniczącego Bogdana Rzońcy komisja przyjęła dezyderat skierowany do premiera, w którym postuluje o wykonanie analiz ekonomicznych dotyczących uruchomienia połączenia kolejowego łączącego Kijów - Wrocław – Drezno - Paryż. Idea tego połączenia została pozytywnie przyjęta przez marszałka Kuchcińskiego, który podkreślił osobiste zadowolenie z tego faktu.

-Budowa i rozbudowa przejść granicznych drogowych, lotniczych czy kolejowych to fundament współpracy. Dziękuję za tę inicjatywę – powiedział.

Przed rozpoczęciem komisji minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Omelanem. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości rozwoju komunikacji kolejowej relacji Przemyśl-Lwów, powiedział.

-Jest taka możliwość uruchomienia połączenia bez przekładania wózków kolejowych (ze względu na rozstaw osi). Będziemy o tym rozmawiać. Chcemy skorelować to połączenie z pociągami, które z Przemyśla będą jechać w głąb kraju – dodał.


Ministrowie wspólnie ustalili, że w połowie grudnia zostanie powołany polsko-ukraiński zespół, którego celem będzie szukanie optymalnych rozwiązań w transporcie kolejowym.

 

Źródło: marekkuchcinski.pl/

fot. Paweł KulaDziś w Warszawie odbyły się główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości z udziałem władz państwowych. Na placu Piłsudskiego w uroczystej odprawie warty uczestniczyli m.in. przedstawiciele najwyższych władz Polski; prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, premier Beata Szydło i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podczas uroczystości złożono wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz oddano hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Prezydent Andrzej Duda przemawiając do zgromadzonych na uroczystości podkreślił znaczenie wielu pokoleń Polaków walczących dla odzyskania niepodległości przez Polskę „głęboko wierzę, że patrzą na nas dzisiaj z niebios tamci bohaterowie, ojcowie niepodległości i ci którzy o nią walczyli i ją zdobyli. Nie ma ich już dzisiaj między nami, ale jestem głęboko przekonany, że wszyscy oni chcieliby, abyśmy w tych sprawach fundamentalnych (a najbardziej fundamentalna z nich jest niepodległość) byli wszyscy razem” - mówił prezydent.

fot. Paweł KulaPrzed południem na warszawskim Wilanowie w ramach Narodowego Święta Niepodległości została odprawiona Msza Św. w nowo poświęconej Świątyni Opatrzności Bożej. Po 225 latach została wypełniona obietnica złożona przez Sejm Wielki. W uroczystej Mszy pod przewodnictwem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka wzięli udział przedstawiciele Episkopatu Polski i najwyższe władze państwowe.

W Panteonie Wielkich Polaków w podziemiach nowo otwartej świątyni Prezydent Andrzej Duda, marszałek Marek Kuchciński wraz z innymi przedstawicielami rządu uczcili pamięć spoczywającego tam Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie. Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki w wygłoszonej homilii podczas Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności Bożej modlił się w intencji naszej Ojczyzny, dziękował za odzyskanie niepodległości w roku 1918. Przypomniał również, że „dziękując za wolność musimy pamiętać, że jest ona nie tylko dana ,ale jednocześnie zadana”. fot. Paweł Kula

Budowa Świątyni Opatrzności Bożej sięga czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 5 maja 1791 roku (2 dni po uchwaleniu Konstytucji 3 maja przez Sejm Czteroletni) parlamentarzyści oraz król podjęli dziękczynne zobowiązanie o wzniesieniu kościoła „ex voto wszystkich stanów… najwyższej opatrzności poświęcony”.

Miał to być wyraz dziękczynienia „Najwyższemu losami narodów Rządcy” za uchwalenie konstytucji. Okres rozbiorów, wojny i lata komunizmu uniemożliwiły realizację tego zobowiązania. Do idei wzniesienia świątyni powrócił prymas Polski kardynał Józef Glemp po transformacji ustrojowej w 1989 roku, a 2 maja 2002 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę sanktuarium.

foto. Rafał ZambrzyckiW ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości prezydent RP, marszałek Sejmu, marszałek Senatu i szefowa rządu złożyli również wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

Prezydent odznaczył także osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu. Odznaczenia otrzymali m.in. proboszcz warszawskiej Archikatedry św. Jana Chrzciciela ks. Bogdan Bartołd, lekkoatletka Anita Włodarczyk oraz działacz opozycji demokratycznej i pisarz Zenon Złakowski. Pośmiertnie stopień generalski otrzymał Ryszard Kukliński. Andrzej Duda nazwał Generała Ryszarda Kuklińskiego rycerzem naszej niepodległości.

Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie oraz innych częściach Polski odbyły się liczne imprezy m.in. kulturalne, naukowe i sportowe. W stolicy wiele ludzi uczestniczyło w Marszu oraz biegu niepodległości.

 

Źródło: sejm.gov.pl.

Foto: Paweł Kula, Rafał Zambrzycki

21 września tego roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej marszałek Marek Kuchciński otworzył wystawę „Od Wyszehradu do Wyszehradu”. Ta sama wystawa trafiła do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Uroczyste otwarcie obyło się 15 października, również z udziałem marszałka Kuchcińskiego.

Ekspozycja pokazuje najważniejsze obszary wspólnej aktywności, osiągnięcia i zwycięstwa państw wchodzących w skład grupy wyszehradzkiej. Marszałek Kuchciński w wystąpieniu przypomniał kilka faktów historycznych, począwszy od przybycia do Polski z Hradczanów i Budy księżniczki Dobrawy oraz świętych Kingi i Jadwigi. Podkreślił, że te postaci historyczne stworzyły już wówczas fundament złotej epoki Wyszehradu i fundament dla dynastycznej siły Jagiellonów. Podpisane 15 lutego 1991 roku właśnie w Wyszehradzie porozumienie o współpracy przez przywódców początkowo trzech państw – Czechosłowacji, Węgier i Polski (później po oddzieleniu od Czech dołączyła Słowacja) trwa już 25 lat. Wybór Wyszehradu nie był przypadkowy. Było to nawiązanie do odbywających się tam w 1335 i 1338 roku zjazdów królów Polski, Czech oraz Węgier. Nie brakło też w wypowiedzi marszałka nawiązania do najnowszej historii walk o samostanowienie, jaką toczyli w 1956 roku Węgrzy, w 1968 roku Czesi oraz Polacy w wielu zrywach społecznych. Dziś możemy powiedzieć, że przeżywamy drugi złoty wiek Wyszehradu. Wznowienie współpracy grupy V4, działającej już w ramach Unii Europejskiej ponowne konsoliduje Europę Środkowo–Wschodnią, czyniąc z niej liczącego się partnera politycznego i gospodarczego Unii jako całości. Kończąc przemowę, przytoczył dwie zasady, w oparciu o które rozwijana jest współpraca między Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją: „nic o nas bez nas" i „wolni z wolnymi, równi z równymi”. Następnie marszałek Kuchciński zaprosił obecnych do zwiedzenia wystawy oraz do udziału w dyskusji na temat „Europa Środkowo-Wschodnia – pole czy podmiot polityki europejskiej w XX wieku”. 

W auli Muzeum w miejscach dla zaproszonych gości zasiedli: prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Bohdan Cywiński, prof. Heinrich Best (Niemcy), prof. Marek Kornat, prof. David Darchiashvili (Gruzja) oraz gospodarz spotkania marszałek Marek Kuchciński. Gorącymi brawami przyjęto Bronisława Wildsteina.

Prelegenci starali się odpowiedzieć na główne pytanie – temat konferencji. Z uwagi na dynamikę sytuacji międzynarodowej tej europejskiej jak i tej zewnętrznej, która ma na nią niewątpliwy wpływ, prelegenci nie byli w stanie jednoznacznie zakreślić przyszłego kształtu Europy. Z jednej strony, pożądana przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej wizja kontynentu zderzała się z wizją tzw. starej Europy - ten punkt widzenia przedstawił prof. Heinrich Best. Ostatecznie wypowiedzi gości zakończono konkluzją, która w swoim zamyśle skłania wszystkich do podjęcia działań na rzecz uzyskania w przyszłości pożądanego kompromisu. Ryzyko podziału na Europę dwóch prędkości to pęknięcie w europejskiej solidarności, źle wróży np. wspólnej polityce zewnętrznej i wewnętrznej jak i rozwiązaniu kryzysu imigracyjnego oraz wspólnej ochronie unijnych granic. Państwa wchodzące w skład V4 są przeciwne takiemu podziałowi, co dobitnie wskazał w swoim wystąpieniu gospodarz spotkania marszałek Kuchciński.

Prowadzący dyskusję goście podkreślali zaangażowanie marszałka Kuchcińskiego w promowanie Przemyśla jako centrum intelektualne grupy V4. Spotkanie to było już bowiem kolejnym o tematyce transgranicznej: 27 lutego 2016 r. z inicjatywy Marka Kuchcińskiego, na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”. Wzięli w niej wówczas udział dyplomaci, parlamentarzyści i przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej z Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii oraz Polski. Jak zadeklarował marszałek Kuchciński planowane są dalsze tego typu wydarzenia w mieście, na przykład przyjazd delegacji z Bundestagu.

Konferencję patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Organizatorem był Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do którego należy Zdzisław Krasnodębski (moderator panelu), oraz Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej, którego europoseł jest prezesem. Konferencja odbywa się równolegle ze spotkaniem prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Rzeszowie i Łańcucie. Według prof. Krasnodębskiego jej zadaniem jest budowanie więzi intelektualno-kulturalnych, które też przekuwają się na pewne zbliżenie polityczne, a przynajmniej lepsze poznanie się.

Fotoleracja.

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.