10 września delegacja Prawa i Sprawiedliwości – poseł Andrzej Matusiewicz, pełnomocnik PiS powiatu przemyskiego Bożena Ryczan, szef Klubu PiS Rady Miejskiej Bogusław Zaleszczyk i Ewa Cisek asystentka posła A. Matusiewicza z okazji 77. miesięcznicy złożyła okolicznościowe wiązanki pod tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć w Smoleńsku prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej oraz całej delegacji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zdjęcia.

Idea powstania pomnika zrodziła się w przemyskim Oddziale Związku Sybiraków, Związku Sybiraków III RP oraz przemyskim Kole Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia. Budowla powstała zgodne z uchwałą Rady Miejskiej. Autorem projektu monumentu oraz jednocześnie jego wykonawcą jest Pracownia Rzeźby Mariana Szajdy. Bardzo duży wkład w powstanie ostatecznego projektu włożyła inż. Anna Hayder. Lokalizacja została ustalona przy ul. Wybrzeże Józefa Piłsudskiego niedaleko kładki rowerowej i posowieckiego bunkra Linii Mołotowa.

Uroczystości w dniu 22.06.2016 r. rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Adama Szala, w intencji zesłańców Sybiru i ofiar Katynia w oprawie pocztów sztandarowych, reprezentacji służb mundurowych, orkiestry 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Przed zakończeniem Eucharystii wręczono dziesięciu osobom Honorowe Odznaki Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie odczytała Stanisława Żak, a dekoracji dokonał prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Wśród odznaczonych znaleźli się: Grzegorz Hayder zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla; Barbara Łapka zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury Urzędu Miasta w Przemyślu; Andrzej Huk wójt Gminy Przemyśl; Bogusław Słabicki wójt Gminy Orły; Janusz Czarski dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu; ksiądz kapelan Grzegorz Bechta (Garnizon Przemyśl); ksiądz prałat Stanisław Czenczek kapelan ZHP i Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil; Aneta Bodziak członek Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu; Andrzej Stawarz członek Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu.

Następnie uczestnicy przeszli krokiem marszowym w rytmie narzuconym przez orkiestrę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich pod pomnik. Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego jako Przewodniczącego Komitetu reprezentował Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk; marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla - wicemarszałek Stanisław Kruczek. W ceremonii poświęcenia pomnika uczestniczyli metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal, kapelan Garnizonu Przemyśl ksiądz Grzegorz Bechta, duszpasterz Sybiraków ksiądz prałat Jan Mazurek, kapelan ZHP i Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów ksiądz prałat Stanisław Czenczek.

List okolicznościowy od marszałka Sejmu odczytała Lucyna Podhalicz przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu. Podziękowania i gratulacje złożyli również m.in. Ewa Leniart wojewoda podkarpacki oraz Robert Choma prezydent Przemyśla. Wymienieni jak i przedstawiciele obydwu Związków Sybiraków składali gorące podziękowania władzom miasta Przemyśla za pomoc i wsparcie w realizację tej inicjatywy, która pozwoli zachować pamięć o zesłaniach Polaków na Syberię i cierpieniach oficerów, policjantów i urzędników zamordowanych w Katyniu, a zarazem stanowić będzie swoistą lekcją historii dla młodego pokolenia. Przedstawiciele biur poselskich odczytali listy posłów PiS - Andrzeja Matusiewicza i Anny Szmidt Rodziewicz. 

Zgodnie z § 10 Regulaminu Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Związku Sybiraków”, na wniosek Konwentu Odznaki z dnia 1 czerwca 2016, decyzją prezesa Zarządu Głównego Kordiana Borejko, Złotą Odznakę Honorową otrzymał Oddział Związku Sybiraków w Przemyślu. Prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko udekorował złotymi i srebrnymi odznakami honorowymi kilkanaście osób świeckich i duchownych związanych pośrednio jak i bezpośrednio z działalnością na rzecz kultywowania pamięci o osobach represjonowanych z terenu powiatu przemyskiego.

Na zakończenie reprezentacje złożyły okolicznościowe wieńce, a prezydent Robert Choma dał sygnał do startu rowerowego Rajdu Pamięci Sybiraków, Ofiar Katynia oraz Golgoty Lacka i Dobromila, którego inicjatorami było Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów Wschodnich.

Późnym popołudniem w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyła się projekcja filmu „Na nieludzką ziemię”, zrealizowanego w oparciu o materiał z rekonstrukcji historycznej przygotowanej z okazji 70. rocznicy deportacji Polaków na Sybir.

Fotorelacja.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

W dniu 4 czerwca 2016 na terenie całego kraju, we wszystkich okręgach wyborczych, odbyły się okręgowe zjazdy Prawa i Sprawiedliwości. Wybierano delegatów na kongres partii zaplanowany na 2 lipca w Warszawie. Obrady Zjazdu Okręgu 22 (przemysko-krośnieńskiego) odbyły się w Przemyślu. Poprzedziła je uroczysta msza św. Następnie uczestnicy Zjazdu przeszli do sali Katolickiego Domu Roma. Spotkanie obejmowało swoją jurysdykcją powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, leski, lubaczowski, przemyski ziemski, przemyski grodzki, przeworski i sanocki.

Gospodarz zjazdu marszałek Sejmu Marek Kuchciński, pełnomocnik PiS na Okręg 22, po przywitaniu delegatów i zaproszonych gości przestawił medialną prezentację dotyczącą analizy wyborów, które odbyły się na Podkarpaciu na przestrzeni ostatnich lat. Potem w dyskusji zabrali głos posłowie i senatorowie, a także zwykli członkowie partii, którzy zgłaszali niejednokrotnie ciekawe wnioski. Zjazd przyjął ważną uchwałę podkreślającą konieczność zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, szczególnie tej jego części, która była w większości reprezentowana na Zjeździe.

Tajne głosowanie wyłoniło reprezentację Okręgu 22, która będzie wybierać władze partii w lipcu w Warszawie. 

Fotoleracja.

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.

24 maja tego roku przed godziną 12.00 do Przemyśla przyjechał specjalny bus w ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500+”. Akcję wspierali posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Anna Schmidt Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz. Władze samorządowe reprezentowali między innymi: prezydent Przemyśla Robert Choma, przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak, radni Adam Łoziński, Maciej Kamiński, Łucja Podbilska i Robert Bal, a także wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk. Obecni byli także asystenci biur poselskich.

Podczas bryfingu prasowego poseł Anna Schmidt Rodziewicz przypomniała genezę powstania Programu Rodzina 500+, proces jego tworzenia, trudności, jakie napotykał rząd ze strony opozycji przed jego wprowadzeniem w życie oraz zapewniła, że wszelkie aktualne drobne problemy są na bieżąco przez rząd rozwiązywane. Przewidywana suma środków, które trafią do rodzin w naszym regionie w tym roku, to kwota blisko 39,8 mln złotych. Jest to niespotykany jak dotąd zastrzyk pieniędzy kierowany dla rodzin wychowujących kilkoro dzieci, szczególnie istotny dla Podkarpacia. Poseł Andrzej Matusiewicz wskazał na zawiłości przepisów występujące w początkowym okresie wprowadzania programu oraz podkreślił, że rządzący starają się w trybie pilnym wszelkie niedoskonałości prawne niekorzystne dla beneficjentów programu niwelować. Na zakończenie briefingu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz władz miasta odpowiadali na pytania osób zainteresowanych tą tematyką.

Program wprowadza świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, niezależnie od dochodów w rodzinie. W przypadku pierwszego dziecka przyznanie świadczenia zależy od kryterium dochodowego. Jeśli rodzina z jednym dzieckiem uzyskuje wyższy dochód netto (czyli tzw. pieniądze na rękę) niż 800 zł na jednego członka rodziny, to nie ma prawa do 500 zł. W przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, próg dochodowy jest wyższy i wynosi 1200 zł.

Rząd uzasadnił potrzebę wprowadzenia programu „500+” problemami finansowymi rodzin oraz kryzysem demograficznym. Świadczenie to staje się ważnym instrumentem polityki rodzinnej i będzie stanowić ekonomiczną pomoc w wychowywaniu dzieci i zachęcać rodziny do posiadania kolejnych. 

OFICJALNY PORTAL INFORMACYJNY O PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

Fotoleracja.