- Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Za wystąpienia, za nagrodę - tym wszystkim, dzięki którym ją otrzymałem. To najważniejsza z nagród, jakie przyznaje się dziś w Polsce - nie ma dziś nic bardziej ważnego i polskiego niż wolność - powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas gali Człowiek Wolności 2016 Tygodnika W Sieci. - Jeśli spojrzeć na historię cywilizacji, to wolność występuje rzadko. To „rzadki towar”, mówiąc prawami ekonomii. Zwykle konstrukcje społeczne, które istniały w różnych państwach, ograniczały wolność. Ograniczały radykalnie. Rzadko zdarzało się, że ta wolność naprawdę istniała. (…) Dopiero ostatnio fala wolności zaczęła przetaczać się przez świat. Jesteśmy tego marszu wolności świadkami. Z drugiej strony jesteśmy świadkami tego, co wolności się przeciwstawia. Bardzo często, także w wymiarze zaledwie kilku, kilkunastu lat, można zobaczyć, jak łatwo tę wolność utracić. Spójrzmy choćby na wschód. Wolności trzeba bronić. Trzeba jej bronić w wymiarze fundamentalnym - swobód politycznych, ale i w wymiarze szerszym, o którym tak celnie mówiła pani premier. Rzeczywiście wolność to szerokie pojęcie. Człowiek, który nic nie ma, który nie jest w stanie zarobić na życie, który nie ma mieszkania, który żyje w niewoli kredytu - nie jest człowiekiem wolnym - zaznaczył.

Do Żurawicy premier rządu Beata Szydło została zaproszona przez wójta Krzysztofa Składowskiego na uroczyste oddanie do użytku stacji uzdatniania wody. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie rządu z rezerwy budżetowej państwa. W uroczystości uczestniczyli m.in. posłowie Anna Szmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa Władysław Ortyl, przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak, dyrektor KRUS w Rzeszowie Jolanta Sawicka, a także reprezentacja mieszkańców Przemyśla i Żurawicy, w tym pełnomocnik PiS powiatu przemyskiego Bożena Ryczan. Po oficjalnym wystąpieniu, pani premier rozmawiała z mieszkańcami, którzy zgłaszali jej różne prośby i sprawy. Część gości udała się następnie na otwarcie stacji uzdatniania wody w Wyszatycach. Po modlitwie i poświęceniu, przecięto symboliczną wstęgę.

Z Żurawicy pani premier przyjechała na stok narciarski w Przemyślu, który w tym dniu 29 stycznia 2017 r. był miejscem Międzynarodowego Pucharu Karpat w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Zawody otworzył m.in. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Pani premier szusowała na nartach w towarzystwie marszałka Karczewskiego, marszałka Ortyla, wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i prezydenta Przemyśla Roberta Chomy. Pani premier chętnie rozmawiała z narciarzami, korzystającymi w tym dniu ze sportowych możliwości stoku. Olbrzymim wyróżnieniem dla najmłodszych uczestników zawodów było wręczanie im nagród i dyplomów przez szefową rządu i marszałka Karczewskiego. Obsługę spikerską zawodów prowadził komentator sportowy, przemyślanin, Przemysław Babiarz.

Paweł KulaW Przemyślu 29 stycznia odbyło się międzynarodowe spotkanie z cyklu „Europa Karpat”. Tematem konferencji był rozwój nowych kierunków oraz inicjatyw na rzecz rozwoju regionu karpackiego. Patronem i inicjatorem dyskusji był marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a gościem honorowym premier Beata Szydło, która podkreśliła istotne znaczenie Grupy Wyszehrackiej w UE.

W debacie uczestniczyli także przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej, samorządów, świata nauki i organizacji pozarządowych z państw V4. Wśród reprezentantów krajów karpackich był m. in. przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego Węgier Richard Hörcsik, który podkreślił wsparcie marszałka Kuchcińskiego na rzecz lepszej infrastruktury dla regionu Karpat, a także europoseł Ján Hudacký, który mówił o kryzysie chrześcijaństwa w Europie i przekonywał o powrocie do źródeł europejskich wartości.

Paweł KulaUczestnicy podkreślili potrzebę stworzenia Strategii Karpackiej o zasięgu makroregionalnym i unijnym, podjęcia współpracy z krajami ABC, wymianę młodzieży, programu dla studentów, utworzenia Instytutu Karpackiego, współpracy między karpackimi klubami parlamentarnymi i wielkiego karpackiego forum, a także wspólne zwalczanie terroryzmu, stworzenie przyjaznego środowiska biznesowego i umacnianie bezpieczeństwa energetycznego.

Debatę poprzedziły zawody narciarskie Puchar Karpat w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem marszałka Marka Kuchcińskiego i przewodniczących parlamentów V4. Zawody na przemyskim stoku zorganizował prezydent Przemyśla Robert Choma przy wsparciu Sejmu i Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uczestnikom towarzyszyli pani premier Beata Szydło, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezydent Przemyśla Robert Choma, ministrowie i parlamentarzyści.

Paweł KulaKonferencję zorganizowano w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, gdzie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz premier Beata Szydło otworzyli wystawę nt. historii narciarstwa w Polsce. Dzień inauguracji tej wystawy nie był przypadkowy. We Lwowie 110 lat temu powstało Karpackie Towarzystwo Narciarzy.

 

 

 

Źródło: sejm.gov.pl

Foto: Paweł Kula.

W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu 15 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe środowiska Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Uroczystości rozpczęto Mszą świętą w intencji pokoju w sercach dla rządzących Przemyślem, powiatem przemyskim i Polską.

W PCEN brawami na stojąco przywitano marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. W ten sposób wyrażono dla niego poparcie, w ostatnim okresie w sposób bezprecedensowy atakowanego przez radykalną liberalną i lewacką opozycję.

W spotkaniu uczestniczyli również posłowie: Anna Schmidt–Rodziewicz, Andrzej Matusiewicz, Stanisław Piotrowicz i senator Mieczysław Golba, a także prezydent Przemyśla Robert Choma i jego zastępcy Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, ponadto m.in. wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, radni Rady Miejskiej w Przemyślu i wiele innych osób. Gospodyniami spotkania były Bożena Ryczan pełnomocnik powiatowy PiS i Lucyna Podhalicz pełnomocnik PiS w Przemyślu.

Otwierając spotkanie marszałek Kuchciński podsumował minione miesiące i przedstawił plany rządzącej partii na rok 2017. Oprócz ulepszeń dla przedsiębiorców i dynamizacji gospodarki, będą kontynuowane programy 500 plus i mieszkanie plus oraz będzie dalsze wsparcie w sferze zdrowia publicznego. Marszałek podziękował obecnym na zebraniu parlamentarzystom za pomoc w wykonywaniu jego parlamentarnej funkcji, a szczególnie za działalność na różnych niwach na rzecz poprawy sytuacji naszego królewskiego grodu Przemyśla. Następnie ksiądz prałat Waldemar Janiga zaintonował modlitwę w intencji zebranych i Ojczyzny oraz wygłosił mowę pasterską.

Poseł Anna Schmidt–Rodziewicz, podsumowując ubiegły rok, zaznaczyła jednocześnie, że ten który się rozpoczyna, będzie wymagał wiele pracy i zaangażowania od wszystkich, którzy życzą dobrze naszej ojczyźnie. Poseł Andrzej Matusiewicz nawiązał do zdarzeń sejmowych z grudnia 2016 r., relacjonując je jako bezpośredni w nich uczestnik. Podziękował marszałkowi Kuchcińskiemu oraz posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi za hart ducha, który okazali, będąc ogromnie atakowanymi przez liberalne media. Podziękował wszystkim parlamentarzystom z ziemi przemysko-krośnieńskiej za współpracę oraz pomoc w sprawach dotyczących Przemyśla i regionu. Poseł Stanisław Piotrowicz przypomniał, że w 2016 roku był celem ataków opozycji parlamentarnej, która niejednokrotnie posuwała się do różnego rodzaju insynuacji i kłamstw wobec niego. Życzył zebranym przede wszystkim spokoju ducha i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Senator Mieczysław Golba stwierdził, że wprawdzie Senat RP stoi siłą rzeczy nieco z boku zdarzeń, które dotknęły Sejm PR, ale podkreślił jednocześnie,  że on jako senator koalicyjny jest i pozostanie zdecydowanie za zmianami, które muszą się dokonać. Prezydent Robert Choma podziękował obecnym radnym za dotychczasową współpracę, parlamentarzystom za prowadzenie działań na rzecz rozwoju miasta i regionu coraz bardziej zauważanych dla mieszkańców. Prezydent Choma zadeklarował jednocześnie, że w rozpoczynającym się roku 2017 dołoży ze swojej strony razem z zastępcami dalszych starań, które będą owocowały rozwojem naszego prastarego królewskiego miasta Przemyśla.

W imieniu środowiska PiS Lucyna Podhalicz i Bożena Ryczan podziękowały szczególnie marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu i posłowi Andrzejowi Matusiewiczowi, a także wszystkim innym zaangażowanym osobom, za skuteczne działania na rzecz ulokowania w Przemyślu siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. Natomiast Przemysław Bukowski i Łukasz Hamryszczak (organizatorzy koncertu kolęd 8 stycznia tego roku w Przemyślu pamięci zmarłego w 2016 r. Władysława Bukowskiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu) wręczyli marszałkowi Kuchcińskiemu góralską ciupagę przekazaną od zespołu „Skrzypnianie" z Podhala.

W międzyczasie śpiewano wspólnie tradycyjne polskie kolędy z akompaniamentem Ewy Rokitowskiej-Cisek. Na koniec zebrani złożyli sobie życzenia świąteczne i łamali się opłatkiem.

Fotoleracja.

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.