Przedstawiamy Państwu wystąpienie Dariusza Iwaneczko - radnego Rady Miasta Przemyśla, wcześniej  zastępcy prezydenta miasta - dotyczące projektu budżetu na obecny rok. Budżet ten został już oczywiście uchwalony głosami PO i Regia Civitas, ale problemy zostały. Dlatego przeczytajcie Państwo to wystąpienie, bo ono dotyczy Waszych spraw.

 

Dariusz Iwaneczko - Odwieczny problem małej i wąskiej „kołdry” finansowej, która nie może pokryć wszystkich gminnych potrzeb. Jeśli tak uważnie wczytamy się w projekt budżetu naszego miasta na 2012 rok, to nasunie się nam nieodparte pytanie, czy redystrybucja środków finansowych to przejaw demokracji, czy tylko wpływ grup interesów i radnych, którzy zabiegali o głos wyborcy przed wyborami i będą zabiegać przed następnymi, ale tymczasem to tylko oni decydują o przeznaczeniu publicznych pieniędzy?

Czy gmina to wspólnota mieszkańców, czy zakładniczka radnych, partykularnych  układów koleżeńskich, towarzyskich i partyjnych? Dlaczego brakuje ogólnego zainteresowania społeczeństwa wydawaniem pieniędzy z budżetów gminy i czy jest to sytuacja normalna?

Czy należy czynić starania, aby zmienić stopień zaangażowania ludzi w sprawy wspólnoty lokalnej? Ten projekt budżetu jest klasycznym przypadkiem takiej właśnie filozofii, filozofii ignorowania interesów mieszkańców miasta. Pan prezydent w swej hermetycznej mądrości przedkłada nam projekt budżetu, nie dopuszczając jednocześnie jakiejkolwiek dyskusji, jakichkolwiek poprawek, a większość w Radzie niczym milczący sfinks daje się wciągnąć w tę spiralę niezrównoważonej redystrybucji publicznych pieniędzy.

Mam ogromny kłopot, aby zdefiniować, jaki jest ten projekt budżetu i jakie niesie ze sobą nadzieje dla mieszkańców miasta. Raczej mogę stwierdzić, jaki ten budżet nie jest, a także fakt bijącej z niego beznadziejności.

Władze Przemyśla przygotowują kolejne podwyżki mające obciążyć mieszkańców. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - miejska spółka podlegająca nadzorowi prezydenta - przygotowała wyższe taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowe ceny miałyby obowiązywać od 18 marca tego roku. Aby zapobiec kolejnym podwyżkom, radni Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Radni przygotowali też specjalny projekt uchwały, na mocy którego Rada powinna odrzucić wyższe taryfy.

Przypomnijmy, że niedawno wprowadzono już podwyżki cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Stało się tak bez udziału Rady Miasta. Decyzję w tej sprawie podjął przede wszystkim prezydent Przemyśla, Robert Choma.

Szanowni Państwo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała Telewizji Trwam zgody na nadawanie drogą naziemną programu w technologii cyfrowej. Dla stacji oznacza to ogromne ograniczenie w możliwości docierania do widzów. Nie będzie mogła bowiem emitować sygnału poprzez telewizje kablowe. To oczywista dyskryminacja TV Trwam. Tym wyraźniejsza, że inne starające się o taką zgodę podmioty, otrzymały nawet po kilka miejsc w tej technologii. Dlatego trzeba wziąć sprawy w ręce obywateli i nie pozwolić obecnej władzy na ,,bezwładztwo". Prosimy o wysyłanie protestów. Gotowy wzór można pobrać stąd.

Serdecznie zapraszamy Państwa należących do przemyskiego Prawa i Sprawiedliwości na cykliczne spotkanie, które odbędzie się 4 stycznia (środa) o godz. 17.00 w biurze PiS w Przemyślu. Zapraszamy.