O wielonarodowej współpracy krajów zaangażowanych w projekt „Europa Karpat” najlepiej mówić na jak najszerszym spotkaniu. Dlatego najbliższa Konferencja odbędzie się podczas krynickiego Forum Ekonomicznego. To najbardziej prestiżowa impreza tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu 27-letniej historii stała się nie tylko wizytówką europejskiego dialogu, ale i miejscem, w którym rodzą się ważne idee i materializują istotne projekty. Przyjeżdża na nią ponad 3 tys. gości. Od lat pojawiają się tu szefowie rządów, parlamentów, prezydenci, ministrowie, parlamentarzyści z krajów naszego regionu, eksperci, reprezentanci biznesu, naukowcy, wybitni przedstawiciele świata kultury oraz mediów z ponad 60 krajów.

Bardzo ważną częścią tego spotkania jest Konferencja „Europa Karpat” organizowana przez Sejm RP. Od 2011 roku jest to „karpacka agora” – miejsce wymiany myśli i zawiązywania się cennych inicjatyw. W tym roku wśród ważnych dyskutantów pojawią się między innymi: patron, współtwórca i zarazem główny organizator Konferencji Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. To dzięki jego staraniom doszło do powstania inicjatywy „Europa Karpat”

Marek Kuchciński o Europie Karpat

Wśród zaproszonych uczestników jest także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Razem z wybitnymi ekspertami z krajów Europy Środkowej i Wschodniej będą dyskutować między innymi o przyszłości projektu Trójmorze, waluty Euro, naprawie Unii Europejskiej, problemach bezpieczeństwa naszego regionu czy solidarności krajów wobec kryzysu imigracyjnego.

Panele dyskusyjne Forum Europa Karpat:

  • Trójmorze – współpraca 12 państw w regionie
  • Jak naprawić UE?
  • Polityka rozwoju regionów Europy
  • Solidarni ponad granicami: Europejska Polityka Sąsiedztwa i kryzys imigracyjny
  • Bezpieczeństwo w Europie na wschodnioeuropejskim pograniczu UE i NATO
  • Czy Europa Środkowa i Wschodnia obroni cywilizację Zachodu?
  • Euro – korzyści i koszty
  • Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej
  • Współpraca naukowa państw karpackich

Tekst i zdjęcie: www.marekkuchcinski.pl.

W Przemyślu z inicjatywy Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Marka Kuchcińskiego odbyło się niezwykle interesujące wydarzenie: Visegrad4art – 1. Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Grupy Wyszehradzkiej 2017. Zorganizowanie takiej wystawy Marszałek Kuchciński zaproponował już podczas posiedzenia przedstawicieli parlamentów V4 (Przemyśl, 3-4 grudnia 2016 r.), co zostało wówczas jednogłośnie zaakceptowane.

Uroczyste otwarcie Visegrad4art miało miejsce w sobotę 15 lipca w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Marszałek Kuchciński mówił podczas wystąpienia, że my, mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej, z racji bliskości granic, cenimy te same wartości, posiadamy podobną historię, podobnie myślimy, a więc i w zbliżony sposób wyrażamy swoje artystyczne emocje. Dlatego naturalne jest, że powinniśmy wspólnie działać dla przyszłości, zresztą na wielu płaszczyznach, politycznej, gospodarczej, kulturalnej, a nawet sportowej. 

Przy wypełnionej do ostatniego miejsca auli Muzeum zaproszeni artyści z grupy V4 wyrazili pełną aprobatę dla kontynuacji tej inicjatywy, niejednokrotnie proponując jej rozszerzenie.

Marszałek Kuchciński podkreślił ponadto bardzo ważną kulturotwórczą rolę Przemyśla na historycznej i teraźniejszej linii Wrocław ‒ Kraków. Przemyśl ‒ miasto jednoznacznie historyczne i z przebogatą tradycją myśli inteligenckiej ma bardzo duży potencjał, aby stać się wyjątkowym ośrodkiem w tej części Polski i Europy. Przez ostatnie 20 lat w ogóle nie było to zauważane przez poprzednie rządy czy inne władze centralne. Dyskurs o odbudowaniu prestiżu Przemyśla jako niezwykle istotnego w tej części Polski i Europy ośrodka miejskiego, rozpoczął się jeszcze w latach 80. podczas spotkań w ramach tak zwanego Strychu Kulturalnego, organizowanych przez Marka Kuchcińskiego w jego domu przy ul. Węgierskiej. Podkreślano wówczas również konieczność powrotu do polityki Jagiellonów, czyli budowania solidarności narodów naszej części Europy. Teraz Marek Kuchciński już jako Marszałek Sejmu kontynuuje tę ideę, wpisując w nią spotkania, konkretne przedsięwzięcia i wydarzenia V4 na różnych płaszczyznach.

Wśród oficjalnych gości Visegrad4art można było zobaczyć posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, wicewojewodę podkarpackiego Piotra Pilcha, przewodniczącą Rady Miejskiej w Przemyślu Lucynę Podhalicz, zastępcę prezydenta Przemyśla Janusza Hamryszczaka, starostę jarosławskiego Tadeusza Chrzana i wielu innych samorządowców, w tym radną powiatu przemyskiego Bożenę Ryczan.

Zobacz zdjęcia.

Zdjęcia: Aleksander Malicki, tekst Aleksander Malicki/Lucyna Podhalicz.

 

Zobacz inne relacje:

www.marekkuchcinski.pl

www.mnzp.pl

Podczas wyjazdowego spotkania w Strachocinie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość podjął stanowcze kroki mające przyspieszyć rozwój Podkarpacia.

Program partii zakłada zrównoważony i równomierny rozwój Polski. Wpisują się w niego przede wszystkim:

– działania na rzecz zwiększenia dostępności komunikacyjnej Podkarpacia poprzez niezwłoczną realizację inwestycji drogowych i kolejowych, m.in. Via Carpatia, rozwój połączeń komunikacyjnych ze Słowacją czy przejść granicznych z Ukrainą,

– odbudowa i rozwój przemysłu naftowo-gazowego i rafineryjnego,

– rozwój rolnictwa, szczególnie w obszarach górskich oraz poprawy dla rodzinnych gospodarstw rolnych,

– szybka realizacja inwestycji w obszarze gospodarki wodnej i zabezpieczenie przeciwpowodziowe ze zbudowaniem zbiornika wodnego Kąty Myscowa,

– uruchomienie infrastruktury sportowo-turystycznej, przede wszystkim w Bieszczadach oraz rozwój działalności kulturalnej i ochrony naszego dziedzictwa narodowego,

– zintensyfikowanie prac na rzecz rozwoju Karpat i współpracy międzynarodowej wokół idei uczynienia z tego regionu silnego ośrodka turystyczno-kulturalnego w Europie.

Do Strachociny, gdzie urodził się św. Andrzej Bobola, patron Polski, przyjechali m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przewodniczący KP PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, przewodniczący partii PiS Jarosław Kaczyński.

– Politycy PiS spotykają się w Strachocinie od 2005 r. Święty Andrzej Bobola jest to patron, który bardzo dobrze opiekuje się sprawami Polski – stąd nasza pamięć o nim. I dobrze jest, że są w Polsce ludzie, którzy starają się o to, by został uznany za jednego z najważniejszych świętych polskich – mówił marszałek Sejmu.

Wśród przybyłych gości byli: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, Ryszard Terlecki przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu, Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych, przewodniczący partii PiS Jarosław Kaczyński, Beata Mazurek rzecznik PiS, a także przedstawiciele administracji szczebla wojewódzkiego, parlamentarzyści i samorządowcy z woj. podkarpackiego.

Mszę św. w intencji jedności Ojczyzny koncelebrował ksiądz biskup Jan Niemiec (który zawierzył w 2016 r. Polskę w Łagiewnikach, za pośrednictwem św. Andrzeja Boboli, Chrystusowi Królowi).

Na uroczystości do Sanktuarium w Strachocinie udała się delegacja członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla i powiatu przemyskiego, na czele z posłem Andrzejem Matusiewiczem, zastępcą prezydenta Przemyśla Januszem Hamryszczakiem, sekretarzem okręgowym PiS Wojciechem Rzeszutko i pełnomocnik PiS na powiat przemyski Bożeną Ryczan.

Tekst i zdjęcie: www.marekkuchcinski.pl oraz Aleksander Malicki: fotoleracja.