Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bajt/ftp/02_portale/przemysl/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otworzył 23 lutego wystawę w gmachu Sejmu „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. W uroczystości uczestniczył również wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński, parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i władz samorządowych.

Otwierając wystawę Marszałek Marek Kuchciński przypomniał o tysiącach rodaków niosących pomoc obywatelom II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej oraz wyznania mojżeszowego. Patronem otwieranego 17 marca 2016 w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów będzie rodzina Ulmów, która ukrywała osiem osób. Za swoją postawę 24 marca 1944 r. Ulmowie zostali, wraz z sześciorgiem swoich dzieci, amordowani przez żandarmerię niemiecką, Śmierć ponieśli także Żydzi ukrywani przez tę rodzinę.

Marszałek Sejmu podziękował pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej za działania przyczyniające się do pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach. Następnie p.o. dyrektor rzeszowskiego IPN Dariusz Iwaneczko zaznaczył, że Muzeum w Markowej będzie unikatowe na skalę światową, a ekspozycja prezentowana w Sejmie będzie towarzyszyła otwarciu placówki. Ekspozycja ma za zadanie przybliżyć sylwetki osób i ich starania o ratowanie ludności żydowskiej w okupowanej Polsce. Pomoc ta nie ograniczała się jedynie do ukrywania Żydów (za co groziła śmierć w okupowanej Polsce). Ludzie pomagali dostarczając lekarstwa, żywność do gett i obozów pracy, przemycali ponadto Żydów za granicę. Wystawa ukazuje również działania Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Takie jak zaopatrywanie w potrzebne dokumenty i ratowanie żydowskich dzieci porzez umieszczanie je w rodzinach zastępczych lub ośrodkach wychowawczych.

Wystawę przygotowało Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w ramach projektu badawczego „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”. Autorką scenariusza wystawy jest dr hab. Elżbieta Rączy z oddziału IPN w Rzeszowie.

Fotorelacja.

Źródło: sejm.gov.pl.

Rządowy program PiS "Rodzina 500 plus” znalazł poparcie większości posłów i senatorów w obu izbach parlamentu RP. Stało się to podczas czwartkowych obrad Sejmu - 11.02.2016 i piątkowych Senatu - 12.02.2016. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciw było 43, a 140 wstrzymało się od głosu. Projekt ustawy poparło 14 posłów ruchu Kukiz’15 oraz wszyscy posłowie z PSL i dwoje z PO. Przeciw byli posłowie z Nowoczesnej. Senat przyjął ustawę bez poprawek. Teraz ustawa oczekuje na podpis prezydenta i ma ruszyć od początku kwietnia. Program ”Rodzina 500 plus” zakłada, że świadczenie 500 zł na drugie i każde następne dziecko otrzyma rodzina bez względu na dochody. Natomiast rodziny z jednym dzieckiem muszą spełnić kryterium dochodu – 800 zł na osobę w rodzinie lub w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 1200 zł na osobę. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program rusza od początku kwietnia, a wnioski należy składać w gminach raz w roku.

Notowania Prawa i Sprawiedliwości wzrosły o 3 punkty procentowe w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w drugiej połowie stycznia.

O 2 pkt proc. spadło poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Nie zmieniło się poparcie Nowoczesnej - 13 proc. Do Sejmu weszliby także przedstawiciele Ruchu Kukiz‘15 - poparcie tej formacji spadło o 1 pkt proc. oraz PSL, którego poparcie wzrosło o 1 pkt proc.

Gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę, zdecydowanie potwierdziła niemal jedna piąta badanych (19 proc.), a 38 proc. z wahaniem. Wśród pozostałych - 16 proc. mówiło, że raczej by nie poszli, 19 proc., że na pewno by nie poszli, a 8 proc. wahało się czy iść, czy nie iść do głosowania.

TNS Polska przeprowadził badanie w dniach 5-10 lutego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 959 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

Źródło: Wpolityce.pl.

Wspólna inicjatywa Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej oraz Laszlo Kovera, marszałka Parlamentu Węgierskiego zaowocuje przekazaniem Przemyślowi figury ułana - legionisty z 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliniaki” oraz figury huzara - żołnierza węgierskiego z czasu I wojny światowej.

Pomniki staną na placu Dominikańskim w sąsiedztwie „Bramy Rycerskiej”. Wykonanie tej bardzo ciekawej inwestycji zaplanowano na drugą połowę tego roku. W całości sfinansowana zostanie przez Kancelarię Marszałka Sejmu RP oraz parlament węgierski.

Autorem figury ułana 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliniaki” jest artysta rzeźbiarz Piotr Zbrożek. 

Radni przemyscy na sesji 28 stycznia jednogłośnie poparli przygotowania.

W czwartek, 28 stycznia Rada Miejska w Przemyślu wybrała nowego przewodniczącego. Funkcję tę objęła Lucyna Podhalicz - dotychczas wiceprzewodnicząca. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych z 19 obecnych na sesji. Oddano 15 głosów „za", 2 „wstrzymujące się″ i 1 „nieważny". Kandydatka wyłączyła się z głosowania w swojej sprawie. Wybory należało przeprowadzić w związku z przedwczesną śmiercią Władysława Bukowskiego. Lucyna Podhalicz jest pierwszą kobietą - przewodniczącą w historii przemyskiej Rady. Gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności i owocnej pracy na rzecz Przemyśla złożył Bogusław Zaleszczyk, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wybory przewodniczącego były jednym z najważniejszych punktów tej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.

W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu w sobotę, 23 stycznia, odbyło się tradycyjne noworoczno-opłatkowe spotkanie członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

Wśród szacownych gości byli także: Anna Schmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, posłowie na Sejm RP, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN w Rzeszowie, Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, zastępcy prezydenta Przemyśla oraz Rafał Sura, sędzia Trybunału Stanu.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto wójtowie gmin powiatu przemyskiego, radni i przedstawiciele Zarządu NSZZ „Solidarność” Ziemi Przemyskiej, a także NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Ksiądz prałat Waldemar Janiga odczytał Słowo Boże i skierował do zebranych naukę pasterską. Marszałek Sejmu przedstawił natomiast obecną sytuację w Polsce, podkreślając, że większość parlamentarna i rząd RP przyjęli już rozwiązania, do realizacji których zobowiązali się podczas kampanii wyborczej. Po łamaniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń o wystąpienia poproszono posłów, wojewodę, zastępcę prezydenta miasta i dyrektora IPN. Tym samym zebrani mieli możliwość „z pierwszej ręki” zasięgnięcia informacji o podejmowanych działaniach legislacyjnych i planach na rok bieżący dla Polski, Podkarpacia i Ziemi Przemyskiej.

Goście życzyli wszystkim zebranym pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w rozpoczynającym się 2016 roku. Nie zapomniano o zmarłym przedwcześnie przewodniczącym Rady Miejskiej w Przemyślu Władysławie Bukowskim. Z inicjatywy Haliny Ukarmy zebrani odmówili modlitwę za niego.

Artystycznie chwile umilił Przemyski Młodzieżowy Chór Kameralny „Vox Iuventum”. Na zakończenie, przy akompaniamencie akordeonisty, odśpiewano staropolskie kolędy. 

Gospodarzami spotkania były Bożena Ryczan – pełnomocnik PiS na powiat przemyski oraz Lucyna Podhalicz – pełnomocnik PiS w Przemyślu.

Fotorelacja.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

 

Wojewódzkie uroczystości noworoczno-opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości mają już wieloletnią tradycję. Tym razem takie spotkanie odbyło się 9 stycznia w Rzeszowie. Poprzedziła je Msza święta w kościele p.w. Świętego Krzyża. W pamięci licznie zebranych na długo pozostanie treść patriotycznego kazania i słowa płynące z liturgii dnia: „Nie lękajcie się! Odwagi!”.

Z inicjatywy prezydenta miasta oraz dwóch koalicyjnych klubów  radnych - Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia dla Przemyśla na ostatniej grudniowej sesji Rady Miasta przegłosowano rezolucję w sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Radni wyrazili w ten sposób swój sprzeciw wobec decyzji ustępującej administracji pod rządami Platformy Obywatelskiej, których skutkiem na obecnym etapie jest zaniechanie budowy tego przejścia. Ustępujące władze prócz szumu medialnego nie podjęły w 2015 r. żadnych działań w kierunku rozbudowy przejścia w Malhowicach, a przeznaczone na tę inwestycję pieniądze prawdopodobnie zostały wykorzystane na inne cele. Zdaniem radnych budowa przejścia ma stać się impulsem do szybszego rozwoju gospodarczego Przemyśla i regionu oraz przygranicznego obwodu lwowskiego na Ukrainie.