W czwartek, 28 stycznia Rada Miejska w Przemyślu wybrała nowego przewodniczącego. Funkcję tę objęła Lucyna Podhalicz - dotychczas wiceprzewodnicząca. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych z 19 obecnych na sesji. Oddano 15 głosów „za", 2 „wstrzymujące się″ i 1 „nieważny". Kandydatka wyłączyła się z głosowania w swojej sprawie. Wybory należało przeprowadzić w związku z przedwczesną śmiercią Władysława Bukowskiego. Lucyna Podhalicz jest pierwszą kobietą - przewodniczącą w historii przemyskiej Rady. Gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności i owocnej pracy na rzecz Przemyśla złożył Bogusław Zaleszczyk, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wybory przewodniczącego były jednym z najważniejszych punktów tej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.

W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu w sobotę, 23 stycznia, odbyło się tradycyjne noworoczno-opłatkowe spotkanie członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Spotkanie uświetnił swoją obecnością Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

Wśród szacownych gości byli także: Anna Schmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, posłowie na Sejm RP, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN w Rzeszowie, Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, zastępcy prezydenta Przemyśla oraz Rafał Sura, sędzia Trybunału Stanu.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto wójtowie gmin powiatu przemyskiego, radni i przedstawiciele Zarządu NSZZ „Solidarność” Ziemi Przemyskiej, a także NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Ksiądz prałat Waldemar Janiga odczytał Słowo Boże i skierował do zebranych naukę pasterską. Marszałek Sejmu przedstawił natomiast obecną sytuację w Polsce, podkreślając, że większość parlamentarna i rząd RP przyjęli już rozwiązania, do realizacji których zobowiązali się podczas kampanii wyborczej. Po łamaniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń o wystąpienia poproszono posłów, wojewodę, zastępcę prezydenta miasta i dyrektora IPN. Tym samym zebrani mieli możliwość „z pierwszej ręki” zasięgnięcia informacji o podejmowanych działaniach legislacyjnych i planach na rok bieżący dla Polski, Podkarpacia i Ziemi Przemyskiej.

Goście życzyli wszystkim zebranym pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w rozpoczynającym się 2016 roku. Nie zapomniano o zmarłym przedwcześnie przewodniczącym Rady Miejskiej w Przemyślu Władysławie Bukowskim. Z inicjatywy Haliny Ukarmy zebrani odmówili modlitwę za niego.

Artystycznie chwile umilił Przemyski Młodzieżowy Chór Kameralny „Vox Iuventum”. Na zakończenie, przy akompaniamencie akordeonisty, odśpiewano staropolskie kolędy. 

Gospodarzami spotkania były Bożena Ryczan – pełnomocnik PiS na powiat przemyski oraz Lucyna Podhalicz – pełnomocnik PiS w Przemyślu.

Fotorelacja.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

 

Wojewódzkie uroczystości noworoczno-opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości mają już wieloletnią tradycję. Tym razem takie spotkanie odbyło się 9 stycznia w Rzeszowie. Poprzedziła je Msza święta w kościele p.w. Świętego Krzyża. W pamięci licznie zebranych na długo pozostanie treść patriotycznego kazania i słowa płynące z liturgii dnia: „Nie lękajcie się! Odwagi!”.

Z inicjatywy prezydenta miasta oraz dwóch koalicyjnych klubów  radnych - Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia dla Przemyśla na ostatniej grudniowej sesji Rady Miasta przegłosowano rezolucję w sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Radni wyrazili w ten sposób swój sprzeciw wobec decyzji ustępującej administracji pod rządami Platformy Obywatelskiej, których skutkiem na obecnym etapie jest zaniechanie budowy tego przejścia. Ustępujące władze prócz szumu medialnego nie podjęły w 2015 r. żadnych działań w kierunku rozbudowy przejścia w Malhowicach, a przeznaczone na tę inwestycję pieniądze prawdopodobnie zostały wykorzystane na inne cele. Zdaniem radnych budowa przejścia ma stać się impulsem do szybszego rozwoju gospodarczego Przemyśla i regionu oraz przygranicznego obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Wladyslaw Bukowski

W nocy z 18 na 19 listopada 2015 roku odszedł do Pana nasz serdeczny kolega Władysław Bukowski

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Radny miasta Przemyśla z ramienia Prawa i Sprawiedliwości kilku kadencji.

Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla od 2014 roku.

Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński jest liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 22 w Krośnie; okręg obejmuje b. woj. krośnieńskie i przemyskie. Z tej części Podkarpacia PiS zgłosiło również dwoje kandydatów do Senatu. "W piątek w Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie złożyliśmy dokumenty potrzebne do rejestracji listy kandydatów PiS w wyborach do Sejmu w okręgu nr 22 oraz naszych kandydatów w wyborach do Senatu w okręgach nr 57 i 58. Pod listami do Sejmu zebraliśmy 15 tys. podpisów, a pod kandydaturami do Senatu po pięć tys." - powiedział PAP sekretarz zarządu okręgu PiS Krzysztof  Sobolewski.

43-letni Andrzej Duda - prawnik, europoseł, współpracownik tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wygrał wybory i został wybrany na prezydenta Polski. Na Podkarpaciu Andrzej Duda zdobył 71,39 proc. poparcia, a Bronisław Komorowski 28,61 proc.

Na Podkarpaciu zwyciężył Andrzej Duda

Wyniki wyborów prezydenckich w województwie podkarpackim nie pozostawiają złudzeń - zwycięstwo w pierwszej turze należało do Andrzeja Dudy, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.