Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bajt/ftp/02_portale/przemysl/libraries/cms/application/cms.php on line 464

W dniu 10 kwietnia 2016 roku o godzinie 15:00 rozpoczęły się przemyskie uroczystości upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Ta szczególna rocznica zgromadziła przedstawicieli lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Obecni byli również przedstawiciele samorządu miasta Przemyśla na czele z prezydentem Robertem Chomą i jego zastępcą Januszem Hamryszczakiem oraz samorządowcy z Gminy Przemyśl wraz z wójtem Andrzejem Hukiem i wójtem Gminy Żurawica Krzysztofem Składowskim. Licznie przybyli też radni z Przemyśla i powiatu oraz z terenu ościennych gmin. Obecni byli również: dyrektor podkarpackiego IPN Dariusz Iwaneczko, przedstawiciele lokalnych struktur „Solidarności”, przedstawiciele różnych instytucji miejskich, marszałkowskich i wojewódzkich oraz harcerze Hufca Przemyskiego i delegacja żołnierzy 5 BSP.

Po przywitaniu przybyłych, głos zabrał dyrektor MNZP, wskazując na symboliczny charakter miejsca, w którym umieszczono pamiątkową tablicę. Zaznaczył jednocześnie, że w najbliższych dniach miejsce usytuowania tablicy stanie się wejściem głównym do muzeum.

Następnie wspólną modlitwę za poległych w katastrofie 10 kwietnia 2016 roku poprowadził ksiądz prałat Waldemar Janiga, wprowadzając w pięknych słowach w nastrój zadumy i refleksji. Prezydent Przemyśla w swoim wystąpieniu podkreślił rolę, jaką odgrywali w życiu publicznym polegli w katastrofie smoleńskiej.

Z kolei dyrektor IPN w bardzo osobistej refleksji zwrócił uwagę na wartość intelektualną i rolę w życiu publicznym tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Pięknie powiązał wydarzenia z 1941 roku z misją publiczną, z jaką podróżowała do Katynia delegacja władz państwowych ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. Podkreślił, jak wielką stratę poniosła Polska! Po okolicznościowych wystąpieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Na koniec zaśpiewano Hymn Polski.

Tekst: Andrzej Kędzierski.

Fotoleracja.

Przejmujący momentami chłód i wiatr nie powstrzymały rodaków z całej Polski przed oddaniem 10 kwietnia tego roku hołdu 96. ofiarom wydarzeń w Smoleńsku. VI uroczystości rocznicowe rozpoczęły się już przed godziną 8 rano. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski złożyli wieńce przed tablicami w parlamencie RP upamiętniającymi tragicznie zmarłych 10 kwietnia 2010 roku parlamentarzystów oraz marszałka Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego.

O godzinie 8.41 przed Pałacem Prezydenckim odbył się Apel Pamięci poświęcony wszystkim ofiarom tragicznego lotu. Również rano na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, gdzie znajduje się kwatera, w której pochowanych jest 28 ofiar katastrofy, delegacja rządowa i inne złożyły okolicznościowe kwiaty. Centralnym miejscem niedzielnych uroczystości było, tak jak w poprzedzających je pięciu latach, Krakowskie Przedmieście oraz plac przed Pałacem Prezydenckim.

Bloki filmowe prezentowane na telebimach, koncerty artystów oraz śpiew chóru archikatedry warszawskiej dodatkowo podkreślały patriotyczny charakter urczystości. Około godziny 16:30 rozpoczęło się wystąpienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Po Mszy Św. w bazylice archikatedralnej około godziny 21:00 zebrani przemaszerowali przed Pałac Prezydencki. Wieczorny Apel Pamięci i wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego zwieńczyło pierwsze państwowe uroczystości upamiętniające dzień 10 kwietnia 2010 roku.

Nie mogło w tym dniu zabraknąć przedstawicieli naszego regionu. Do Warszawy pojechała kilkudziesięcioosobowa delegacja członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z powiatu przemyskiego i Przemyśla. Pomimo trudów podróży, opuszczaliśmy stolicę w poczuciu dumy z uczestniczenia w tak patriotycznym wydarzeniu.

Fotorelacja

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

 

10 kwietnia (niedziela) 2016 roku

Miejsce, godz. 15:00:

przed Tablicą Smoleńską - budynek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przy placu Berka Joselewicza 1;

odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego (w łączności z modlącymi się w tej samej intencji na centralnych uroczystościach w Warszawie). Następnie wystąpienia zaproszonych Gości, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy

 

Rafał Zambrzycki Z inicjatywy Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 31 marca tego roku odbyło się spotkanie przywódców partii politycznych pod hasłem: Dialog i kompromis polityczny w Polsce.

Uczestnikami byli reprezentanci parlamentarnych i pozaparlamentarnych formacji politycznych: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Razem), Włodzimierz Czarzasty (SLD), Jarosław Gowin (Polska Razem), Jarosław Kaczyński (PiS), Paweł Kukiz (Kukiz’15), Ryszard Petru (Nowoczesna), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Przemysław Wipler (KORWiN), Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska), Grzegorz Schetyna (PO), Ryszard Terlecki (Wicemarszałek Sejmu) oraz Aneta Kordowska (p.o. Dyrektor Generalny Gabinetu Marszałka Sejmu).

Zebrani zgodzili sięi, że rozmowa i kompromis są obecnie ważnymi i potrzebnymi elementami w polskiej polityce. Sejm jest miejscem, gdzie powinna się odbywać debata o kluczowych tematach. Dialog powinien służyć wypracowaniu jednolitego stanowiska Polski, prezentowanego konsekwentnie za granicami kraju. Niezbędny jest także szeroki kompromis polityczny w sprawie bezpieczeństwa, w tym wspólne działania na rzecz sukcesu organizacji szczytu Północnoatlantyckiego w Warszawie, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z terroryzmem oraz rozwiązania problemu imigracji.

W obliczu organizacji Światowych Dni Młodzieży, związanych z przybyciem dużej ilości młodych ludzi i wizyty Ojca Świętego, konieczne jest wyłączenie tych kwestii z rywalizacji politycznej. Uczestnicy spotkania również zgodnie przyznali, aby dniem wolnym od konfrontacji politycznej było święto 3-go Maja.

Zarysowały się pewne różnice co do sposobu rozwiązania napięcia politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie została powołana grupa ekspertów mająca na celu zaproponowanie rozwiązania tego problemu. Przedstawiciele ugrupowań zgodzili się z tym, że dialog między politykami na kluczowe dla Polski i Polaków tematy będzie w Sejmie kontynuowany.

 

Foto: Rafał Zambrzycki.
Źródło: marszalek.sejm.pl.

Wydarzenia Wielkiej Nocy to przełom w dziejach ludzkości.

Jezus Chrystus zmartwychwstał i rozpoczął epokę Nadziei.

Z okazji Świąt życzymy Państwu wszelkiego dobra,

pomyślności zawodowej i rodzinnego szczęścia.

 

 

W imieniu komitetów Prawa i Sprawiedliwości

w Przemyślu i powiecie przemyskim

Lucyna Podhalicz i Bożena Ryczan

 

Obraz: Szymon Czechowicz, XVIII wiek, olej na płótnie, Chrystus ukazujący się apostołom po Zmartwychwstaniu.

Źródło: culture.pl.

Kilka dni po zakończeniu w Przemyślu międzynarodowej konferencji Europa Karpat, podczas której zaprezentowano między innymi plany powstania szlaku drogowego Via Carpatia, została podpisana w Warszawie deklaracja w sprawie dalszej współpracy w rozwoju korytarza oraz aktualizacji jego przebiegu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele państw, przez które przebiega szlak Via Carpatia - Polski, Węgier, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Bułgarii, Litwy i Turcji. W konferencji uczestniczył marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak, wiceministrowie infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i Piotr Stomma, europosłowie Tomasz Poręba, Edward Czesak, Kosma Złotowski, przedstawiciele zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej, pracodawców branży budownictwa drogowego i przewoźników.

– Bierzemy udział w niezwykłym wydarzeniu, można powiedzieć pokoleniowym i epokowym. Bierzemy udział w podsumowaniu konferencji i podpisaniu deklaracji współpracy 9 państw, które podejmują się budowy wielkiego transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia. Marzenia zmieniają się w czyny – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. – Realizujmy Via Carpatię z odgałęzieniami, tak by cała Europa wzdłuż granic Schengen była obudowana tą wielką trasą komunikacyjną – dodał.

10 lat temu w Łańcucie, z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Litwa, Polska, Słowacja i Węgry podpisały porozumienie o budowie Via Carpatia. Prace nad budową tej trasy były jednak blokowane przez poprzedni rząd.

Korytarz Via Carpatia umożliwi mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom, turystom karpackich państw ścisłą współpracę w wielu obszarach. Szlak ten umożliwi dynamiczny rozwój gospodarczy i wzmocni rolę Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarcze korzyści będą także widoczne w Przemyślu - mieście strefy Schengen skomunikowanym odgałęzieniami z Via Carpatia.

To wielki sukces inicjatora przedsięwzięcia - Marka Kuchcińskiego.

 

Źródło:

www.marekkuchcinski.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

 

W sobotę, 27 lutego, na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”, której celem jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy państw regionu karpackiego. Inicjatorem projektu, jakim jest wielopoziomowa współpraca narodów i państw karpackich, jest Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

W konferencji udział wzięli parlamentarzyści i przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej z Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii oraz Polski.

Wśród znakomitych osobistości, z polskiej strony, oprócz marszałka Sejmu, uczestniczyli: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, sekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów Piotr Naimski, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz'15 Paweł Kukiz, szef Telewizji Polskiej Jacek Kurski i wielu innych gości.

Tematami, już kolejnego spotkania w tym cyklu, były między innymi bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej, koordynacja działań państw Grupy Wyszehradzkiej w aspekcie ochrony granic, migracji, strategii karpackiej i działań w tym kierunku.

Prezes TVP ogłosił, że ruszyły prace nad uruchomieniem nowego anglojęzycznego kanału telewizyjnego wspólnego dla krajów Euroregionu Karpackiego, w którym rolę lidera odgrywałaby właśnie polska telewizja publiczna. Jak podkreślał teraz jedynym programem telewizji państw Grupy Wyszehradzkiej jest Kwartet - współtworzony przez Telewizję Rzeszów.

Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów państw regionu Karpat, a także Europy Środkowo-Wschodniej. Początek tego cyklu spotkań miał miejsce w 2010 roku, a dotychczasowe konferencje odbyły się w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie.

Fotoleracje Izabela Fac i Jacek Borzęcki.

Źródło m.in.: sejm.gov.pl, tvprzeszow.pl

Więcej: sejm.gov.pl.