Rafał Zambrzycki Z inicjatywy Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 31 marca tego roku odbyło się spotkanie przywódców partii politycznych pod hasłem: Dialog i kompromis polityczny w Polsce.

Uczestnikami byli reprezentanci parlamentarnych i pozaparlamentarnych formacji politycznych: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Razem), Włodzimierz Czarzasty (SLD), Jarosław Gowin (Polska Razem), Jarosław Kaczyński (PiS), Paweł Kukiz (Kukiz’15), Ryszard Petru (Nowoczesna), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Przemysław Wipler (KORWiN), Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska), Grzegorz Schetyna (PO), Ryszard Terlecki (Wicemarszałek Sejmu) oraz Aneta Kordowska (p.o. Dyrektor Generalny Gabinetu Marszałka Sejmu).

Zebrani zgodzili sięi, że rozmowa i kompromis są obecnie ważnymi i potrzebnymi elementami w polskiej polityce. Sejm jest miejscem, gdzie powinna się odbywać debata o kluczowych tematach. Dialog powinien służyć wypracowaniu jednolitego stanowiska Polski, prezentowanego konsekwentnie za granicami kraju. Niezbędny jest także szeroki kompromis polityczny w sprawie bezpieczeństwa, w tym wspólne działania na rzecz sukcesu organizacji szczytu Północnoatlantyckiego w Warszawie, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z terroryzmem oraz rozwiązania problemu imigracji.

W obliczu organizacji Światowych Dni Młodzieży, związanych z przybyciem dużej ilości młodych ludzi i wizyty Ojca Świętego, konieczne jest wyłączenie tych kwestii z rywalizacji politycznej. Uczestnicy spotkania również zgodnie przyznali, aby dniem wolnym od konfrontacji politycznej było święto 3-go Maja.

Zarysowały się pewne różnice co do sposobu rozwiązania napięcia politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie została powołana grupa ekspertów mająca na celu zaproponowanie rozwiązania tego problemu. Przedstawiciele ugrupowań zgodzili się z tym, że dialog między politykami na kluczowe dla Polski i Polaków tematy będzie w Sejmie kontynuowany.

 

Foto: Rafał Zambrzycki.
Źródło: marszalek.sejm.pl.

Wydarzenia Wielkiej Nocy to przełom w dziejach ludzkości.

Jezus Chrystus zmartwychwstał i rozpoczął epokę Nadziei.

Z okazji Świąt życzymy Państwu wszelkiego dobra,

pomyślności zawodowej i rodzinnego szczęścia.

 

 

W imieniu komitetów Prawa i Sprawiedliwości

w Przemyślu i powiecie przemyskim

Lucyna Podhalicz i Bożena Ryczan

 

Obraz: Szymon Czechowicz, XVIII wiek, olej na płótnie, Chrystus ukazujący się apostołom po Zmartwychwstaniu.

Źródło: culture.pl.

Kilka dni po zakończeniu w Przemyślu międzynarodowej konferencji Europa Karpat, podczas której zaprezentowano między innymi plany powstania szlaku drogowego Via Carpatia, została podpisana w Warszawie deklaracja w sprawie dalszej współpracy w rozwoju korytarza oraz aktualizacji jego przebiegu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele państw, przez które przebiega szlak Via Carpatia - Polski, Węgier, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Bułgarii, Litwy i Turcji. W konferencji uczestniczył marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak, wiceministrowie infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i Piotr Stomma, europosłowie Tomasz Poręba, Edward Czesak, Kosma Złotowski, przedstawiciele zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej, pracodawców branży budownictwa drogowego i przewoźników.

– Bierzemy udział w niezwykłym wydarzeniu, można powiedzieć pokoleniowym i epokowym. Bierzemy udział w podsumowaniu konferencji i podpisaniu deklaracji współpracy 9 państw, które podejmują się budowy wielkiego transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia. Marzenia zmieniają się w czyny – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. – Realizujmy Via Carpatię z odgałęzieniami, tak by cała Europa wzdłuż granic Schengen była obudowana tą wielką trasą komunikacyjną – dodał.

10 lat temu w Łańcucie, z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Litwa, Polska, Słowacja i Węgry podpisały porozumienie o budowie Via Carpatia. Prace nad budową tej trasy były jednak blokowane przez poprzedni rząd.

Korytarz Via Carpatia umożliwi mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom, turystom karpackich państw ścisłą współpracę w wielu obszarach. Szlak ten umożliwi dynamiczny rozwój gospodarczy i wzmocni rolę Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarcze korzyści będą także widoczne w Przemyślu - mieście strefy Schengen skomunikowanym odgałęzieniami z Via Carpatia.

To wielki sukces inicjatora przedsięwzięcia - Marka Kuchcińskiego.

 

Źródło:

www.marekkuchcinski.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (przebiegviaCarpatia.jpg)Przebieg Via Carpatia[ ]66 kBUaktualnij plik (przebiegviaCarpatia.jpg) Usuń plik (przebiegviaCarpatia.jpg)

W sobotę, 27 lutego, na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”, której celem jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy państw regionu karpackiego. Inicjatorem projektu, jakim jest wielopoziomowa współpraca narodów i państw karpackich, jest Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

W konferencji udział wzięli parlamentarzyści i przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej z Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii oraz Polski.

Wśród znakomitych osobistości, z polskiej strony, oprócz marszałka Sejmu, uczestniczyli: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, sekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów Piotr Naimski, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz'15 Paweł Kukiz, szef Telewizji Polskiej Jacek Kurski i wielu innych gości.

Tematami, już kolejnego spotkania w tym cyklu, były między innymi bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej, koordynacja działań państw Grupy Wyszehradzkiej w aspekcie ochrony granic, migracji, strategii karpackiej i działań w tym kierunku.

Prezes TVP ogłosił, że ruszyły prace nad uruchomieniem nowego anglojęzycznego kanału telewizyjnego wspólnego dla krajów Euroregionu Karpackiego, w którym rolę lidera odgrywałaby właśnie polska telewizja publiczna. Jak podkreślał teraz jedynym programem telewizji państw Grupy Wyszehradzkiej jest Kwartet - współtworzony przez Telewizję Rzeszów.

Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów państw regionu Karpat, a także Europy Środkowo-Wschodniej. Początek tego cyklu spotkań miał miejsce w 2010 roku, a dotychczasowe konferencje odbyły się w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie.

Fotoleracje Izabela Fac i Jacek Borzęcki.

Źródło m.in.: sejm.gov.pl, tvprzeszow.pl

Więcej: sejm.gov.pl.

 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otworzył 23 lutego wystawę w gmachu Sejmu „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. W uroczystości uczestniczył również wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński, parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i władz samorządowych.

Otwierając wystawę Marszałek Marek Kuchciński przypomniał o tysiącach rodaków niosących pomoc obywatelom II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej oraz wyznania mojżeszowego. Patronem otwieranego 17 marca 2016 w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów będzie rodzina Ulmów, która ukrywała osiem osób. Za swoją postawę 24 marca 1944 r. Ulmowie zostali, wraz z sześciorgiem swoich dzieci, amordowani przez żandarmerię niemiecką, Śmierć ponieśli także Żydzi ukrywani przez tę rodzinę.

Marszałek Sejmu podziękował pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej za działania przyczyniające się do pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach. Następnie p.o. dyrektor rzeszowskiego IPN Dariusz Iwaneczko zaznaczył, że Muzeum w Markowej będzie unikatowe na skalę światową, a ekspozycja prezentowana w Sejmie będzie towarzyszyła otwarciu placówki. Ekspozycja ma za zadanie przybliżyć sylwetki osób i ich starania o ratowanie ludności żydowskiej w okupowanej Polsce. Pomoc ta nie ograniczała się jedynie do ukrywania Żydów (za co groziła śmierć w okupowanej Polsce). Ludzie pomagali dostarczając lekarstwa, żywność do gett i obozów pracy, przemycali ponadto Żydów za granicę. Wystawa ukazuje również działania Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Takie jak zaopatrywanie w potrzebne dokumenty i ratowanie żydowskich dzieci porzez umieszczanie je w rodzinach zastępczych lub ośrodkach wychowawczych.

Wystawę przygotowało Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w ramach projektu badawczego „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”. Autorką scenariusza wystawy jest dr hab. Elżbieta Rączy z oddziału IPN w Rzeszowie.

Fotorelacja.

Źródło: sejm.gov.pl.

Rządowy program PiS "Rodzina 500 plus” znalazł poparcie większości posłów i senatorów w obu izbach parlamentu RP. Stało się to podczas czwartkowych obrad Sejmu - 11.02.2016 i piątkowych Senatu - 12.02.2016. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciw było 43, a 140 wstrzymało się od głosu. Projekt ustawy poparło 14 posłów ruchu Kukiz’15 oraz wszyscy posłowie z PSL i dwoje z PO. Przeciw byli posłowie z Nowoczesnej. Senat przyjął ustawę bez poprawek. Teraz ustawa oczekuje na podpis prezydenta i ma ruszyć od początku kwietnia. Program ”Rodzina 500 plus” zakłada, że świadczenie 500 zł na drugie i każde następne dziecko otrzyma rodzina bez względu na dochody. Natomiast rodziny z jednym dzieckiem muszą spełnić kryterium dochodu – 800 zł na osobę w rodzinie lub w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 1200 zł na osobę. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program rusza od początku kwietnia, a wnioski należy składać w gminach raz w roku.

Notowania Prawa i Sprawiedliwości wzrosły o 3 punkty procentowe w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w drugiej połowie stycznia.

O 2 pkt proc. spadło poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Nie zmieniło się poparcie Nowoczesnej - 13 proc. Do Sejmu weszliby także przedstawiciele Ruchu Kukiz‘15 - poparcie tej formacji spadło o 1 pkt proc. oraz PSL, którego poparcie wzrosło o 1 pkt proc.

Gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę, zdecydowanie potwierdziła niemal jedna piąta badanych (19 proc.), a 38 proc. z wahaniem. Wśród pozostałych - 16 proc. mówiło, że raczej by nie poszli, 19 proc., że na pewno by nie poszli, a 8 proc. wahało się czy iść, czy nie iść do głosowania.

TNS Polska przeprowadził badanie w dniach 5-10 lutego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 959 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

Źródło: Wpolityce.pl.

Wspólna inicjatywa Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej oraz Laszlo Kovera, marszałka Parlamentu Węgierskiego zaowocuje przekazaniem Przemyślowi figury ułana - legionisty z 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliniaki” oraz figury huzara - żołnierza węgierskiego z czasu I wojny światowej.

Pomniki staną na placu Dominikańskim w sąsiedztwie „Bramy Rycerskiej”. Wykonanie tej bardzo ciekawej inwestycji zaplanowano na drugą połowę tego roku. W całości sfinansowana zostanie przez Kancelarię Marszałka Sejmu RP oraz parlament węgierski.

Autorem figury ułana 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich „Beliniaki” jest artysta rzeźbiarz Piotr Zbrożek. 

Radni przemyscy na sesji 28 stycznia jednogłośnie poparli przygotowania.

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt_huzar i legionista_I 2016.PDF)Wizualizacja projektu [ ]294 kBUaktualnij plik (Projekt_huzar i legionista_I 2016.PDF) Usuń plik (Projekt_huzar i legionista_I 2016.PDF)