Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bajt/ftp/02_portale/przemysl/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Idea budowy pomnika węgierskiego huzara narodziła się na Węgrzech. Społeczność węgierska, za pośrednictwem służb dyplomatycznych, Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie oraz przewodniczącego Parlamentu Węgierskiego László Kovera, wyraziła taką wolę. Z kolei marszałek polskiego Sejmu Marek Kuchciński, rodowity przemyślanin, zaproponował, aby obok huzara stanął polski ułan – legionista z 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich Władysława Beliny Prażmowskiego „Beliniki”. Fundatorem pomnika huzara została Kancelaria Sejmu RP.

Na dzień 10 września 2016 roku zaplanowano odsłonięcie obu pomników na Placu Dominikańskim przed Bramą Rycerską. Uroczystości poprzedziła Msza Święta odprawiona w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemyślu, którą koncelebrował ksiądz biskup Polowy Birió László przy współudziale arcybiskupa metropolity przemyskiego seniora, ks. Józefa Michalika. Obecni na Mszy byli: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Köver, parlamentarzyści, przedstawiciele służb dyplomatycznych Węgier, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko, prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, przewodnicząca Rady Miasta Przemyśla Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Janusz Hamryszczak, radni, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na powiat przemyski Bożena Ryczan, przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie zaproszeni goście z Węgier i mieszkańcy naszego grodu. W homilii biskup polowy Laszlo Birió wskazał na potrzebę dbałości o tożsamość narodową w czasie trwającej wielkiej światowej globalizacji, która obok ekonomicznych pozytywnych skutków niesie także i nowe niebezpieczne zagrożenia, a co za tym idzie, wzbudza w społeczeństwach tak silne i niejednokrotnie skrajne emocje.

Potem zebrani przeszli do Biblioteki Miejskiej na krótki poczęstunek. Kilka minut po godzinie piętnastej przed Bramą Rycerską przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier oraz marszałek Sejmu RP dokonali odsłonięcia obu pomników. Marszałek Kuchciński w uroczystym wystąpieniu podkreślił:  „Prawdopodobnie nie ma dwóch takich narodów, które zostałyby tak zespolone więzami historii i tradycji. Te więzy datujemy już na czasy dynastii Andegaweńskiej, dynastii Jagiellonów czy Batorów oraz wielkich świętych, jak św. Kinga czy św. Jadwiga. Dziś nam przychodzi odsłonić pomniki dwóch postaci, które w przeszłości wykazywały braterstwo broni. Huzar i Ułan to symbole polskiej oraz węgierskiej walki i braterstwa, a konie niosą nas ku przyszłości i zwycięstwu. I niech to będzie symbol pracy ku zwycięstwu”.

Przewodniczący Parlamentu Węgierskiego László Köver przypomniał, że w Budapeszcie stoi pomnik z napisem „Przemyśl 1914-1915". Znajduje się na nim również lew jako symbol walecznych obrońców Przemyśla. Symbolizuje on głównie węgierską, ponad stutysięczną armię, która od końca września 1914 r. do końca marca 1915 r. walczyła jak lew u bram Węgier (Przemyśl należał do monarchii austro-węgierskiej). „Niech pozostanie to przykładem na zawsze" – taki napis jest na postumencie pomnika – dodał László Köver. Zaznaczył, że gdy Polska utraciła niepodległość, to wówczas Węgrzy, nie tylko słowem, ale również bronią, wspierali Polaków w czasie ich powstań narodowych. - To nie przypadek, że w tym czasie powstały słynne powiedzenia: „Za naszą i waszą wolność" oraz „Polak Węgier dwa bratanki" – dodał przewodniczący i zaznaczył, że również w późniejszych czasach Węgrzy wspierali Polaków np. wstępując do legionów Piłsudskiego. Dlatego w 2018 r., gdy obchodzić będziemy okrągłą, setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski, (...) my, Węgrzy, będziemy się szczerze cieszyć waszą radością i świętowaniem – podsumował Köver.

Aby miło zakończyć to wyjątkowe wydarzenie, mieszkańcy Przemyśla, turyści i oficjalni goście przeszli na Rynek do rozstawionych węgierskich pawilonów na degustacje, w których królowały zarówno węgierski bogracz i polska grochówka.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

Fotorelacja

 

 

10 września delegacja Prawa i Sprawiedliwości – poseł Andrzej Matusiewicz, pełnomocnik PiS powiatu przemyskiego Bożena Ryczan, szef Klubu PiS Rady Miejskiej Bogusław Zaleszczyk i Ewa Cisek asystentka posła A. Matusiewicza z okazji 77. miesięcznicy złożyła okolicznościowe wiązanki pod tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć w Smoleńsku prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej oraz całej delegacji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zdjęcia.

Idea powstania pomnika zrodziła się w przemyskim Oddziale Związku Sybiraków, Związku Sybiraków III RP oraz przemyskim Kole Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia. Budowla powstała zgodne z uchwałą Rady Miejskiej. Autorem projektu monumentu oraz jednocześnie jego wykonawcą jest Pracownia Rzeźby Mariana Szajdy. Bardzo duży wkład w powstanie ostatecznego projektu włożyła inż. Anna Hayder. Lokalizacja została ustalona przy ul. Wybrzeże Józefa Piłsudskiego niedaleko kładki rowerowej i posowieckiego bunkra Linii Mołotowa.

Uroczystości w dniu 22.06.2016 r. rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Adama Szala, w intencji zesłańców Sybiru i ofiar Katynia w oprawie pocztów sztandarowych, reprezentacji służb mundurowych, orkiestry 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Przed zakończeniem Eucharystii wręczono dziesięciu osobom Honorowe Odznaki Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie odczytała Stanisława Żak, a dekoracji dokonał prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Wśród odznaczonych znaleźli się: Grzegorz Hayder zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla; Barbara Łapka zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury Urzędu Miasta w Przemyślu; Andrzej Huk wójt Gminy Przemyśl; Bogusław Słabicki wójt Gminy Orły; Janusz Czarski dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu; ksiądz kapelan Grzegorz Bechta (Garnizon Przemyśl); ksiądz prałat Stanisław Czenczek kapelan ZHP i Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil; Aneta Bodziak członek Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu; Andrzej Stawarz członek Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu.

Następnie uczestnicy przeszli krokiem marszowym w rytmie narzuconym przez orkiestrę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich pod pomnik. Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego jako Przewodniczącego Komitetu reprezentował Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk; marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla - wicemarszałek Stanisław Kruczek. W ceremonii poświęcenia pomnika uczestniczyli metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal, kapelan Garnizonu Przemyśl ksiądz Grzegorz Bechta, duszpasterz Sybiraków ksiądz prałat Jan Mazurek, kapelan ZHP i Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów ksiądz prałat Stanisław Czenczek.

List okolicznościowy od marszałka Sejmu odczytała Lucyna Podhalicz przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu. Podziękowania i gratulacje złożyli również m.in. Ewa Leniart wojewoda podkarpacki oraz Robert Choma prezydent Przemyśla. Wymienieni jak i przedstawiciele obydwu Związków Sybiraków składali gorące podziękowania władzom miasta Przemyśla za pomoc i wsparcie w realizację tej inicjatywy, która pozwoli zachować pamięć o zesłaniach Polaków na Syberię i cierpieniach oficerów, policjantów i urzędników zamordowanych w Katyniu, a zarazem stanowić będzie swoistą lekcją historii dla młodego pokolenia. Przedstawiciele biur poselskich odczytali listy posłów PiS - Andrzeja Matusiewicza i Anny Szmidt Rodziewicz. 

Zgodnie z § 10 Regulaminu Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Związku Sybiraków”, na wniosek Konwentu Odznaki z dnia 1 czerwca 2016, decyzją prezesa Zarządu Głównego Kordiana Borejko, Złotą Odznakę Honorową otrzymał Oddział Związku Sybiraków w Przemyślu. Prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko udekorował złotymi i srebrnymi odznakami honorowymi kilkanaście osób świeckich i duchownych związanych pośrednio jak i bezpośrednio z działalnością na rzecz kultywowania pamięci o osobach represjonowanych z terenu powiatu przemyskiego.

Na zakończenie reprezentacje złożyły okolicznościowe wieńce, a prezydent Robert Choma dał sygnał do startu rowerowego Rajdu Pamięci Sybiraków, Ofiar Katynia oraz Golgoty Lacka i Dobromila, którego inicjatorami było Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów Wschodnich.

Późnym popołudniem w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyła się projekcja filmu „Na nieludzką ziemię”, zrealizowanego w oparciu o materiał z rekonstrukcji historycznej przygotowanej z okazji 70. rocznicy deportacji Polaków na Sybir.

Fotorelacja.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

W dniu 4 czerwca 2016 na terenie całego kraju, we wszystkich okręgach wyborczych, odbyły się okręgowe zjazdy Prawa i Sprawiedliwości. Wybierano delegatów na kongres partii zaplanowany na 2 lipca w Warszawie. Obrady Zjazdu Okręgu 22 (przemysko-krośnieńskiego) odbyły się w Przemyślu. Poprzedziła je uroczysta msza św. Następnie uczestnicy Zjazdu przeszli do sali Katolickiego Domu Roma. Spotkanie obejmowało swoją jurysdykcją powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, leski, lubaczowski, przemyski ziemski, przemyski grodzki, przeworski i sanocki.

Gospodarz zjazdu marszałek Sejmu Marek Kuchciński, pełnomocnik PiS na Okręg 22, po przywitaniu delegatów i zaproszonych gości przestawił medialną prezentację dotyczącą analizy wyborów, które odbyły się na Podkarpaciu na przestrzeni ostatnich lat. Potem w dyskusji zabrali głos posłowie i senatorowie, a także zwykli członkowie partii, którzy zgłaszali niejednokrotnie ciekawe wnioski. Zjazd przyjął ważną uchwałę podkreślającą konieczność zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, szczególnie tej jego części, która była w większości reprezentowana na Zjeździe.

Tajne głosowanie wyłoniło reprezentację Okręgu 22, która będzie wybierać władze partii w lipcu w Warszawie. 

Fotoleracja.

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.

24 maja tego roku przed godziną 12.00 do Przemyśla przyjechał specjalny bus w ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500+”. Akcję wspierali posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Anna Schmidt Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz. Władze samorządowe reprezentowali między innymi: prezydent Przemyśla Robert Choma, przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak, radni Adam Łoziński, Maciej Kamiński, Łucja Podbilska i Robert Bal, a także wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk. Obecni byli także asystenci biur poselskich.

Podczas bryfingu prasowego poseł Anna Schmidt Rodziewicz przypomniała genezę powstania Programu Rodzina 500+, proces jego tworzenia, trudności, jakie napotykał rząd ze strony opozycji przed jego wprowadzeniem w życie oraz zapewniła, że wszelkie aktualne drobne problemy są na bieżąco przez rząd rozwiązywane. Przewidywana suma środków, które trafią do rodzin w naszym regionie w tym roku, to kwota blisko 39,8 mln złotych. Jest to niespotykany jak dotąd zastrzyk pieniędzy kierowany dla rodzin wychowujących kilkoro dzieci, szczególnie istotny dla Podkarpacia. Poseł Andrzej Matusiewicz wskazał na zawiłości przepisów występujące w początkowym okresie wprowadzania programu oraz podkreślił, że rządzący starają się w trybie pilnym wszelkie niedoskonałości prawne niekorzystne dla beneficjentów programu niwelować. Na zakończenie briefingu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz władz miasta odpowiadali na pytania osób zainteresowanych tą tematyką.

Program wprowadza świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, niezależnie od dochodów w rodzinie. W przypadku pierwszego dziecka przyznanie świadczenia zależy od kryterium dochodowego. Jeśli rodzina z jednym dzieckiem uzyskuje wyższy dochód netto (czyli tzw. pieniądze na rękę) niż 800 zł na jednego członka rodziny, to nie ma prawa do 500 zł. W przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, próg dochodowy jest wyższy i wynosi 1200 zł.

Rząd uzasadnił potrzebę wprowadzenia programu „500+” problemami finansowymi rodzin oraz kryzysem demograficznym. Świadczenie to staje się ważnym instrumentem polityki rodzinnej i będzie stanowić ekonomiczną pomoc w wychowywaniu dzieci i zachęcać rodziny do posiadania kolejnych. 

OFICJALNY PORTAL INFORMACYJNY O PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

Fotoleracja.

 

Foto: Jan JaroszKsiądz arcybiskup Adam Szal w sobotę 21 maja 2016 r. został uroczyście wprowadzony do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu jako nowy metropolita. Zastąpił on księdza arcybiskupa Józefa Michalika, który po 23 latach przewodniczenia Kościołowi przemyskiemu przeszedł na emeryturę.

Ekscelencję nominata powitał ksiądz archiprezbiter bazyliki, dając do ucałowania krucyfiks i podając kropidło zanurzone w święconej wodzie, którym nowy metropolita przemyski pobłogosławił wiernych. Arcybiskup Adam Szal przyjął również pastorał (symbol władzy pasterskiej) oraz homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa, złożony mu przez przedstawicieli duchowieństwa i wiernych.

Abp Adam Szal w wygłoszonej do wiernych homilii mówił, że z pokorą przyjmuje rolę pasterza wyznaczoną mu przez Ojca Świętego Franciszka. Nadmienił, że to wydarzenie odczytuje w znakach, które wiążą się z Rokiem Miłosierdzia i z 1050. Rocznicą Chrztu Polski. Mówił, że idąc do archikatedry, przeszedł przez trzy jubileuszowe bramy, przy których modlił się o różne dary i łaski potrzebne w posłudze. Zwracając się do kapłanów prosił o pomoc w ewangelizacji rodzin, które „winny być pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego” dzieci i młodzieży, a także o otoczenie opieką duszpasterską ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych i niesienie im pomocy duchowej i materialnej. Podkreślił misję dotyczącą pozyskiwania nowych członków przez ewangelizację ludzi obojętnych czy niechętnie nastawionych do wiary.

Na uroczystościach obecny był marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. W swoim imieniu jako przemyślanin, a także odniósłszy się do całej społeczności Ziemi Przemyskiej, marszałek Sejmu wyraził przekonanie, że Ingres jest powodem do dumy i radości. Arcybiskup Adam Szal znany jest przez wielu wiernych z licznych pielgrzymek do Sanktuariów Maryjnych oraz z pracy duszpasterskiej.

Marszałek Kuchciński życzył nowemu metropolicie wielu sił i wytrwałości, życzliwości wiernych, a także dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Źródło: Marszałek Sejmu RP.

Foto: Jan Jarosz.

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowiono uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku.

Od 1947 r. władze komunistyczne zabroniły świętowania, a próby manifestowania były tłumione przez organy milicji obywatelskiej i służbę bezpieczeństwa. Święto 3 Maja zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 władze komunistyczne podjęły próbę ponownego świętowania tego historycznego wydarzenia, co nawet znalazło odzwierciedlenie w gazetach codziennych z tego czasu m.in. Trybunie Ludu, Głosie Robotniczym czy w Życiu Warszawy. Jako Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia 1990 roku). Pierwsze obchody odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie w 1990 r.

W Przemyślu Święto Konstytucji 3 Maja tradycyjnie rozpoczyna uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiana w bazylice archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela. W tym roku Mszę celebrował ks. prał. Zbigniew Suchy. Religijne uroczystości uświetnił udział Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych, przedstawicieli wszystkich działających w naszym mieście służb mundurowych oraz Orkiestry i Chóru Magnificat. Ksiądz prałat odniósł się w homilii do obecności Maryi na Golgocie pod krzyżem Jezusa Chrystusa i obecności naszej Matki pod krzyżem naszej Ojczyzny w czasach rozbiorów i współcześnie.

Następnie uroczystości były kontynuowane na Wzgórzu Zamkowym przy Obelisku upamiętniającym uchwalenie Ustawy Rządowej Sejmu Wielkiego. Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu na maszt biało-czerwonej flagi, parlamentarzyści Ziemi Przemyskiej, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz prezydent Miasta Przemyśla wygłosili okolicznościowe przemówienia. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz przedstawił tło historyczne tego święta i odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej w kraju w kontekście sporu o rolę Trybunału Konstytucyjnego. Jak stwierdził poseł Matusiewicz, istnieje antologia upadku Rzeczypospolitej po uchwaleniu w 1791 r. Konstytucji 3 maja wywołana zdradą Konfederacji Targowickiej do dzisiejszych zawiadomień Komisji Europejskiej przeciw dobru Polski przez opozycję.

W dalszej części obchodów młodzież złożyła strzeleckie przyrzeczenie, odczytano Apel Pamięci, kompania honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich oddała salwy honorowe i delegacje, w tym reprezentująca Ukrainę, złożyły wieńce i kwiaty. Przed godziną 13-tą w sali głównej Zamku Kazimierzowskiego rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w trakcie której radni podjęli dwa oświadczenia: w roku 1050. Jubileuszu przyjęcia Chrztu przez Polskę oraz z okazji Światowych Dni Młodzieży organizowanych w tym roku w naszej Ojczyźnie. Wcześniej dr Dariusz Iwaneczko wygłosił okolicznościowy referat. Na koniec władze miasta i parlamentarzyści wręczyły honorowe wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” i Doroczne Nagrody Miasta Przemyśla.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

Fotoleracja.

Paweł KulaDokładnie 225 lat temu, 3 maja 1791 roku, uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W Warszawie z tej okazji odbyły się dzisiaj uroczyste obchody zapoczątkowane mszą św. w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jana Chrzciciela z udziałem najwyższych władz państwowych RP. W uroczystościach uczestniczyli prezydent Andrzeja Duda wraz z małżonką, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier Beata Szydło, członkowie Rady ministrów, parlamentarzyści i mieszkańcy stolicy.

Prezydent Andrzej Duda na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczył zasłużone dla kraju i społeczeństwa osoby. Na Placu Zamkowym odbyła się prezentacja oddziałów Wojska Polskiego z uroczystą odprawą wart i defiladą pododdziałów reprezentacyjnych WP. Następnie para prezydencka wraz z zaproszonymi gośćmi przeszła Traktem Królewskim do Pałacu Prezydenckiego.

Uchwalona przed laty konstytucja była drugą na świecie i zarazem pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, oraz prawa i obowiązki obywateli. Ten najważniejszy dokument państwowy powstał przy współpracy uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i całego wspierającego ich środowiska. Ustawa zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa. Konstytucja przyniosła duże zmiany dotyczące ustroju państwa, ograniczyła demokrację szlachecką, zrównała mieszczan i szlachtę oraz zapewniła chłopom ochronę państwa, zniosła również liberum veto. Ten najważniejszy dokument przywrócił nadzieję Polakom i nadawał inny wymiar myślenia o kształcie i ustroju Rzeczypospolitej.

Foto: Paweł Kula.

Źródło: marszalek.sejm.pl.