24 maja tego roku przed godziną 12.00 do Przemyśla przyjechał specjalny bus w ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500+”. Akcję wspierali posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Anna Schmidt Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz. Władze samorządowe reprezentowali między innymi: prezydent Przemyśla Robert Choma, przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak, radni Adam Łoziński, Maciej Kamiński, Łucja Podbilska i Robert Bal, a także wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk. Obecni byli także asystenci biur poselskich.

Podczas bryfingu prasowego poseł Anna Schmidt Rodziewicz przypomniała genezę powstania Programu Rodzina 500+, proces jego tworzenia, trudności, jakie napotykał rząd ze strony opozycji przed jego wprowadzeniem w życie oraz zapewniła, że wszelkie aktualne drobne problemy są na bieżąco przez rząd rozwiązywane. Przewidywana suma środków, które trafią do rodzin w naszym regionie w tym roku, to kwota blisko 39,8 mln złotych. Jest to niespotykany jak dotąd zastrzyk pieniędzy kierowany dla rodzin wychowujących kilkoro dzieci, szczególnie istotny dla Podkarpacia. Poseł Andrzej Matusiewicz wskazał na zawiłości przepisów występujące w początkowym okresie wprowadzania programu oraz podkreślił, że rządzący starają się w trybie pilnym wszelkie niedoskonałości prawne niekorzystne dla beneficjentów programu niwelować. Na zakończenie briefingu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz władz miasta odpowiadali na pytania osób zainteresowanych tą tematyką.

Program wprowadza świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, niezależnie od dochodów w rodzinie. W przypadku pierwszego dziecka przyznanie świadczenia zależy od kryterium dochodowego. Jeśli rodzina z jednym dzieckiem uzyskuje wyższy dochód netto (czyli tzw. pieniądze na rękę) niż 800 zł na jednego członka rodziny, to nie ma prawa do 500 zł. W przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, próg dochodowy jest wyższy i wynosi 1200 zł.

Rząd uzasadnił potrzebę wprowadzenia programu „500+” problemami finansowymi rodzin oraz kryzysem demograficznym. Świadczenie to staje się ważnym instrumentem polityki rodzinnej i będzie stanowić ekonomiczną pomoc w wychowywaniu dzieci i zachęcać rodziny do posiadania kolejnych. 

OFICJALNY PORTAL INFORMACYJNY O PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

Fotoleracja.

 

Foto: Jan JaroszKsiądz arcybiskup Adam Szal w sobotę 21 maja 2016 r. został uroczyście wprowadzony do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu jako nowy metropolita. Zastąpił on księdza arcybiskupa Józefa Michalika, który po 23 latach przewodniczenia Kościołowi przemyskiemu przeszedł na emeryturę.

Ekscelencję nominata powitał ksiądz archiprezbiter bazyliki, dając do ucałowania krucyfiks i podając kropidło zanurzone w święconej wodzie, którym nowy metropolita przemyski pobłogosławił wiernych. Arcybiskup Adam Szal przyjął również pastorał (symbol władzy pasterskiej) oraz homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa, złożony mu przez przedstawicieli duchowieństwa i wiernych.

Abp Adam Szal w wygłoszonej do wiernych homilii mówił, że z pokorą przyjmuje rolę pasterza wyznaczoną mu przez Ojca Świętego Franciszka. Nadmienił, że to wydarzenie odczytuje w znakach, które wiążą się z Rokiem Miłosierdzia i z 1050. Rocznicą Chrztu Polski. Mówił, że idąc do archikatedry, przeszedł przez trzy jubileuszowe bramy, przy których modlił się o różne dary i łaski potrzebne w posłudze. Zwracając się do kapłanów prosił o pomoc w ewangelizacji rodzin, które „winny być pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego” dzieci i młodzieży, a także o otoczenie opieką duszpasterską ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych i niesienie im pomocy duchowej i materialnej. Podkreślił misję dotyczącą pozyskiwania nowych członków przez ewangelizację ludzi obojętnych czy niechętnie nastawionych do wiary.

Na uroczystościach obecny był marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. W swoim imieniu jako przemyślanin, a także odniósłszy się do całej społeczności Ziemi Przemyskiej, marszałek Sejmu wyraził przekonanie, że Ingres jest powodem do dumy i radości. Arcybiskup Adam Szal znany jest przez wielu wiernych z licznych pielgrzymek do Sanktuariów Maryjnych oraz z pracy duszpasterskiej.

Marszałek Kuchciński życzył nowemu metropolicie wielu sił i wytrwałości, życzliwości wiernych, a także dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Źródło: Marszałek Sejmu RP.

Foto: Jan Jarosz.

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowiono uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku.

Od 1947 r. władze komunistyczne zabroniły świętowania, a próby manifestowania były tłumione przez organy milicji obywatelskiej i służbę bezpieczeństwa. Święto 3 Maja zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 władze komunistyczne podjęły próbę ponownego świętowania tego historycznego wydarzenia, co nawet znalazło odzwierciedlenie w gazetach codziennych z tego czasu m.in. Trybunie Ludu, Głosie Robotniczym czy w Życiu Warszawy. Jako Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia 1990 roku). Pierwsze obchody odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie w 1990 r.

W Przemyślu Święto Konstytucji 3 Maja tradycyjnie rozpoczyna uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiana w bazylice archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela. W tym roku Mszę celebrował ks. prał. Zbigniew Suchy. Religijne uroczystości uświetnił udział Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych, przedstawicieli wszystkich działających w naszym mieście służb mundurowych oraz Orkiestry i Chóru Magnificat. Ksiądz prałat odniósł się w homilii do obecności Maryi na Golgocie pod krzyżem Jezusa Chrystusa i obecności naszej Matki pod krzyżem naszej Ojczyzny w czasach rozbiorów i współcześnie.

Następnie uroczystości były kontynuowane na Wzgórzu Zamkowym przy Obelisku upamiętniającym uchwalenie Ustawy Rządowej Sejmu Wielkiego. Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu na maszt biało-czerwonej flagi, parlamentarzyści Ziemi Przemyskiej, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz prezydent Miasta Przemyśla wygłosili okolicznościowe przemówienia. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz przedstawił tło historyczne tego święta i odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej w kraju w kontekście sporu o rolę Trybunału Konstytucyjnego. Jak stwierdził poseł Matusiewicz, istnieje antologia upadku Rzeczypospolitej po uchwaleniu w 1791 r. Konstytucji 3 maja wywołana zdradą Konfederacji Targowickiej do dzisiejszych zawiadomień Komisji Europejskiej przeciw dobru Polski przez opozycję.

W dalszej części obchodów młodzież złożyła strzeleckie przyrzeczenie, odczytano Apel Pamięci, kompania honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich oddała salwy honorowe i delegacje, w tym reprezentująca Ukrainę, złożyły wieńce i kwiaty. Przed godziną 13-tą w sali głównej Zamku Kazimierzowskiego rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w trakcie której radni podjęli dwa oświadczenia: w roku 1050. Jubileuszu przyjęcia Chrztu przez Polskę oraz z okazji Światowych Dni Młodzieży organizowanych w tym roku w naszej Ojczyźnie. Wcześniej dr Dariusz Iwaneczko wygłosił okolicznościowy referat. Na koniec władze miasta i parlamentarzyści wręczyły honorowe wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” i Doroczne Nagrody Miasta Przemyśla.

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

Fotoleracja.

Paweł KulaDokładnie 225 lat temu, 3 maja 1791 roku, uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W Warszawie z tej okazji odbyły się dzisiaj uroczyste obchody zapoczątkowane mszą św. w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jana Chrzciciela z udziałem najwyższych władz państwowych RP. W uroczystościach uczestniczyli prezydent Andrzeja Duda wraz z małżonką, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier Beata Szydło, członkowie Rady ministrów, parlamentarzyści i mieszkańcy stolicy.

Prezydent Andrzej Duda na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczył zasłużone dla kraju i społeczeństwa osoby. Na Placu Zamkowym odbyła się prezentacja oddziałów Wojska Polskiego z uroczystą odprawą wart i defiladą pododdziałów reprezentacyjnych WP. Następnie para prezydencka wraz z zaproszonymi gośćmi przeszła Traktem Królewskim do Pałacu Prezydenckiego.

Uchwalona przed laty konstytucja była drugą na świecie i zarazem pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, oraz prawa i obowiązki obywateli. Ten najważniejszy dokument państwowy powstał przy współpracy uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i całego wspierającego ich środowiska. Ustawa zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa. Konstytucja przyniosła duże zmiany dotyczące ustroju państwa, ograniczyła demokrację szlachecką, zrównała mieszczan i szlachtę oraz zapewniła chłopom ochronę państwa, zniosła również liberum veto. Ten najważniejszy dokument przywrócił nadzieję Polakom i nadawał inny wymiar myślenia o kształcie i ustroju Rzeczypospolitej.

Foto: Paweł Kula.

Źródło: marszalek.sejm.pl.

W dniu 10 kwietnia 2016 roku o godzinie 15:00 rozpoczęły się przemyskie uroczystości upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Ta szczególna rocznica zgromadziła przedstawicieli lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Obecni byli również przedstawiciele samorządu miasta Przemyśla na czele z prezydentem Robertem Chomą i jego zastępcą Januszem Hamryszczakiem oraz samorządowcy z Gminy Przemyśl wraz z wójtem Andrzejem Hukiem i wójtem Gminy Żurawica Krzysztofem Składowskim. Licznie przybyli też radni z Przemyśla i powiatu oraz z terenu ościennych gmin. Obecni byli również: dyrektor podkarpackiego IPN Dariusz Iwaneczko, przedstawiciele lokalnych struktur „Solidarności”, przedstawiciele różnych instytucji miejskich, marszałkowskich i wojewódzkich oraz harcerze Hufca Przemyskiego i delegacja żołnierzy 5 BSP.

Po przywitaniu przybyłych, głos zabrał dyrektor MNZP, wskazując na symboliczny charakter miejsca, w którym umieszczono pamiątkową tablicę. Zaznaczył jednocześnie, że w najbliższych dniach miejsce usytuowania tablicy stanie się wejściem głównym do muzeum.

Następnie wspólną modlitwę za poległych w katastrofie 10 kwietnia 2016 roku poprowadził ksiądz prałat Waldemar Janiga, wprowadzając w pięknych słowach w nastrój zadumy i refleksji. Prezydent Przemyśla w swoim wystąpieniu podkreślił rolę, jaką odgrywali w życiu publicznym polegli w katastrofie smoleńskiej.

Z kolei dyrektor IPN w bardzo osobistej refleksji zwrócił uwagę na wartość intelektualną i rolę w życiu publicznym tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Pięknie powiązał wydarzenia z 1941 roku z misją publiczną, z jaką podróżowała do Katynia delegacja władz państwowych ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. Podkreślił, jak wielką stratę poniosła Polska! Po okolicznościowych wystąpieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Na koniec zaśpiewano Hymn Polski.

Tekst: Andrzej Kędzierski.

Fotoleracja.

Przejmujący momentami chłód i wiatr nie powstrzymały rodaków z całej Polski przed oddaniem 10 kwietnia tego roku hołdu 96. ofiarom wydarzeń w Smoleńsku. VI uroczystości rocznicowe rozpoczęły się już przed godziną 8 rano. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski złożyli wieńce przed tablicami w parlamencie RP upamiętniającymi tragicznie zmarłych 10 kwietnia 2010 roku parlamentarzystów oraz marszałka Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego.

O godzinie 8.41 przed Pałacem Prezydenckim odbył się Apel Pamięci poświęcony wszystkim ofiarom tragicznego lotu. Również rano na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, gdzie znajduje się kwatera, w której pochowanych jest 28 ofiar katastrofy, delegacja rządowa i inne złożyły okolicznościowe kwiaty. Centralnym miejscem niedzielnych uroczystości było, tak jak w poprzedzających je pięciu latach, Krakowskie Przedmieście oraz plac przed Pałacem Prezydenckim.

Bloki filmowe prezentowane na telebimach, koncerty artystów oraz śpiew chóru archikatedry warszawskiej dodatkowo podkreślały patriotyczny charakter urczystości. Około godziny 16:30 rozpoczęło się wystąpienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Po Mszy Św. w bazylice archikatedralnej około godziny 21:00 zebrani przemaszerowali przed Pałac Prezydencki. Wieczorny Apel Pamięci i wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego zwieńczyło pierwsze państwowe uroczystości upamiętniające dzień 10 kwietnia 2010 roku.

Nie mogło w tym dniu zabraknąć przedstawicieli naszego regionu. Do Warszawy pojechała kilkudziesięcioosobowa delegacja członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z powiatu przemyskiego i Przemyśla. Pomimo trudów podróży, opuszczaliśmy stolicę w poczuciu dumy z uczestniczenia w tak patriotycznym wydarzeniu.

Fotorelacja

Tekst i zdjęcia: Aleksander Malicki.

 

10 kwietnia (niedziela) 2016 roku

Miejsce, godz. 15:00:

przed Tablicą Smoleńską - budynek Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przy placu Berka Joselewicza 1;

odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego (w łączności z modlącymi się w tej samej intencji na centralnych uroczystościach w Warszawie). Następnie wystąpienia zaproszonych Gości, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy