Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bajt/ftp/02_portale/przemysl/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Ukazał się (1 lutego) projekt zarządzenia ministra rozwoju i finansów, według którego siedzibą Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz siedzibą Filii Krajowej Szkoły Skarbowości będzie Przemyśl, gdzie od 90 lat mieści się główna w regionie siedziba służb celnych, czyli Izba Celna.

Od 1 marca 2017 roku w ramach izb administracji skarbowej połączone zostaną procesy realizowane obecnie w izbach celnych oraz w urzędach kontroli skarbowej. W ramach urzędu Celno-Skarbowego połączone zostaną zaś zadania kontrolne wykonywane obecnie przez urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne.

Źródło: www.marekkuchcinski.pl.

- Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Za wystąpienia, za nagrodę - tym wszystkim, dzięki którym ją otrzymałem. To najważniejsza z nagród, jakie przyznaje się dziś w Polsce - nie ma dziś nic bardziej ważnego i polskiego niż wolność - powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas gali Człowiek Wolności 2016 Tygodnika W Sieci. - Jeśli spojrzeć na historię cywilizacji, to wolność występuje rzadko. To „rzadki towar”, mówiąc prawami ekonomii. Zwykle konstrukcje społeczne, które istniały w różnych państwach, ograniczały wolność. Ograniczały radykalnie. Rzadko zdarzało się, że ta wolność naprawdę istniała. (…) Dopiero ostatnio fala wolności zaczęła przetaczać się przez świat. Jesteśmy tego marszu wolności świadkami. Z drugiej strony jesteśmy świadkami tego, co wolności się przeciwstawia. Bardzo często, także w wymiarze zaledwie kilku, kilkunastu lat, można zobaczyć, jak łatwo tę wolność utracić. Spójrzmy choćby na wschód. Wolności trzeba bronić. Trzeba jej bronić w wymiarze fundamentalnym - swobód politycznych, ale i w wymiarze szerszym, o którym tak celnie mówiła pani premier. Rzeczywiście wolność to szerokie pojęcie. Człowiek, który nic nie ma, który nie jest w stanie zarobić na życie, który nie ma mieszkania, który żyje w niewoli kredytu - nie jest człowiekiem wolnym - zaznaczył.

Do Żurawicy premier rządu Beata Szydło została zaproszona przez wójta Krzysztofa Składowskiego na uroczyste oddanie do użytku stacji uzdatniania wody. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie rządu z rezerwy budżetowej państwa. W uroczystości uczestniczyli m.in. posłowie Anna Szmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa Władysław Ortyl, przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak, dyrektor KRUS w Rzeszowie Jolanta Sawicka, a także reprezentacja mieszkańców Przemyśla i Żurawicy, w tym pełnomocnik PiS powiatu przemyskiego Bożena Ryczan. Po oficjalnym wystąpieniu, pani premier rozmawiała z mieszkańcami, którzy zgłaszali jej różne prośby i sprawy. Część gości udała się następnie na otwarcie stacji uzdatniania wody w Wyszatycach. Po modlitwie i poświęceniu, przecięto symboliczną wstęgę.

Z Żurawicy pani premier przyjechała na stok narciarski w Przemyślu, który w tym dniu 29 stycznia 2017 r. był miejscem Międzynarodowego Pucharu Karpat w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Zawody otworzył m.in. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Pani premier szusowała na nartach w towarzystwie marszałka Karczewskiego, marszałka Ortyla, wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i prezydenta Przemyśla Roberta Chomy. Pani premier chętnie rozmawiała z narciarzami, korzystającymi w tym dniu ze sportowych możliwości stoku. Olbrzymim wyróżnieniem dla najmłodszych uczestników zawodów było wręczanie im nagród i dyplomów przez szefową rządu i marszałka Karczewskiego. Obsługę spikerską zawodów prowadził komentator sportowy, przemyślanin, Przemysław Babiarz.

Paweł KulaW Przemyślu 29 stycznia odbyło się międzynarodowe spotkanie z cyklu „Europa Karpat”. Tematem konferencji był rozwój nowych kierunków oraz inicjatyw na rzecz rozwoju regionu karpackiego. Patronem i inicjatorem dyskusji był marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a gościem honorowym premier Beata Szydło, która podkreśliła istotne znaczenie Grupy Wyszehrackiej w UE.

W debacie uczestniczyli także przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej, samorządów, świata nauki i organizacji pozarządowych z państw V4. Wśród reprezentantów krajów karpackich był m. in. przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego Węgier Richard Hörcsik, który podkreślił wsparcie marszałka Kuchcińskiego na rzecz lepszej infrastruktury dla regionu Karpat, a także europoseł Ján Hudacký, który mówił o kryzysie chrześcijaństwa w Europie i przekonywał o powrocie do źródeł europejskich wartości.

Paweł KulaUczestnicy podkreślili potrzebę stworzenia Strategii Karpackiej o zasięgu makroregionalnym i unijnym, podjęcia współpracy z krajami ABC, wymianę młodzieży, programu dla studentów, utworzenia Instytutu Karpackiego, współpracy między karpackimi klubami parlamentarnymi i wielkiego karpackiego forum, a także wspólne zwalczanie terroryzmu, stworzenie przyjaznego środowiska biznesowego i umacnianie bezpieczeństwa energetycznego.

Debatę poprzedziły zawody narciarskie Puchar Karpat w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem marszałka Marka Kuchcińskiego i przewodniczących parlamentów V4. Zawody na przemyskim stoku zorganizował prezydent Przemyśla Robert Choma przy wsparciu Sejmu i Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uczestnikom towarzyszyli pani premier Beata Szydło, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezydent Przemyśla Robert Choma, ministrowie i parlamentarzyści.

Paweł KulaKonferencję zorganizowano w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, gdzie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz premier Beata Szydło otworzyli wystawę nt. historii narciarstwa w Polsce. Dzień inauguracji tej wystawy nie był przypadkowy. We Lwowie 110 lat temu powstało Karpackie Towarzystwo Narciarzy.

 

 

 

Źródło: sejm.gov.pl

Foto: Paweł Kula.

W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu 15 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe środowiska Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Uroczystości rozpczęto Mszą świętą w intencji pokoju w sercach dla rządzących Przemyślem, powiatem przemyskim i Polską.

W PCEN brawami na stojąco przywitano marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. W ten sposób wyrażono dla niego poparcie, w ostatnim okresie w sposób bezprecedensowy atakowanego przez radykalną liberalną i lewacką opozycję.

W spotkaniu uczestniczyli również posłowie: Anna Schmidt–Rodziewicz, Andrzej Matusiewicz, Stanisław Piotrowicz i senator Mieczysław Golba, a także prezydent Przemyśla Robert Choma i jego zastępcy Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, ponadto m.in. wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, radni Rady Miejskiej w Przemyślu i wiele innych osób. Gospodyniami spotkania były Bożena Ryczan pełnomocnik powiatowy PiS i Lucyna Podhalicz pełnomocnik PiS w Przemyślu.

Otwierając spotkanie marszałek Kuchciński podsumował minione miesiące i przedstawił plany rządzącej partii na rok 2017. Oprócz ulepszeń dla przedsiębiorców i dynamizacji gospodarki, będą kontynuowane programy 500 plus i mieszkanie plus oraz będzie dalsze wsparcie w sferze zdrowia publicznego. Marszałek podziękował obecnym na zebraniu parlamentarzystom za pomoc w wykonywaniu jego parlamentarnej funkcji, a szczególnie za działalność na różnych niwach na rzecz poprawy sytuacji naszego królewskiego grodu Przemyśla. Następnie ksiądz prałat Waldemar Janiga zaintonował modlitwę w intencji zebranych i Ojczyzny oraz wygłosił mowę pasterską.

Poseł Anna Schmidt–Rodziewicz, podsumowując ubiegły rok, zaznaczyła jednocześnie, że ten który się rozpoczyna, będzie wymagał wiele pracy i zaangażowania od wszystkich, którzy życzą dobrze naszej ojczyźnie. Poseł Andrzej Matusiewicz nawiązał do zdarzeń sejmowych z grudnia 2016 r., relacjonując je jako bezpośredni w nich uczestnik. Podziękował marszałkowi Kuchcińskiemu oraz posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi za hart ducha, który okazali, będąc ogromnie atakowanymi przez liberalne media. Podziękował wszystkim parlamentarzystom z ziemi przemysko-krośnieńskiej za współpracę oraz pomoc w sprawach dotyczących Przemyśla i regionu. Poseł Stanisław Piotrowicz przypomniał, że w 2016 roku był celem ataków opozycji parlamentarnej, która niejednokrotnie posuwała się do różnego rodzaju insynuacji i kłamstw wobec niego. Życzył zebranym przede wszystkim spokoju ducha i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Senator Mieczysław Golba stwierdził, że wprawdzie Senat RP stoi siłą rzeczy nieco z boku zdarzeń, które dotknęły Sejm PR, ale podkreślił jednocześnie,  że on jako senator koalicyjny jest i pozostanie zdecydowanie za zmianami, które muszą się dokonać. Prezydent Robert Choma podziękował obecnym radnym za dotychczasową współpracę, parlamentarzystom za prowadzenie działań na rzecz rozwoju miasta i regionu coraz bardziej zauważanych dla mieszkańców. Prezydent Choma zadeklarował jednocześnie, że w rozpoczynającym się roku 2017 dołoży ze swojej strony razem z zastępcami dalszych starań, które będą owocowały rozwojem naszego prastarego królewskiego miasta Przemyśla.

W imieniu środowiska PiS Lucyna Podhalicz i Bożena Ryczan podziękowały szczególnie marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu i posłowi Andrzejowi Matusiewiczowi, a także wszystkim innym zaangażowanym osobom, za skuteczne działania na rzecz ulokowania w Przemyślu siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. Natomiast Przemysław Bukowski i Łukasz Hamryszczak (organizatorzy koncertu kolęd 8 stycznia tego roku w Przemyślu pamięci zmarłego w 2016 r. Władysława Bukowskiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu) wręczyli marszałkowi Kuchcińskiemu góralską ciupagę przekazaną od zespołu „Skrzypnianie" z Podhala.

W międzyczasie śpiewano wspólnie tradycyjne polskie kolędy z akompaniamentem Ewy Rokitowskiej-Cisek. Na koniec zebrani złożyli sobie życzenia świąteczne i łamali się opłatkiem.

Fotoleracja.

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.

Bóg się nam narodził. 

Przyniósł nam nadzieję na każdy dzień.

Przyniósł nam pokój, abyśmy mogli rozwiązać najtrudniejsze sprawy.

Nadziei w sercach, pokoju w czynach,

radości w gronie rodzinnym

życzą 

w imieniu Prawa i Sprawiedliwości 

Lucyna Podhalicz        Bożena Ryczan

 

 

Obraz powyżej: Boże Narodzenie pędzla Janusza Szpyta.

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości 19 grudnia odbyło się konferencja prasowa z udziałem posła na Sejm Andrzeja Matusiewicza oraz pełnomocnika PiS w Przemyślu Lucynę Podhalicz. Poseł Matusiewicz przedstawił szczegółowo przebieg zdarzeń w Sejmie i poza Sejmem, które miały miejsce w nocy z 16 na 17 grudnia tego roku. Poseł jako bezpośredni uczestnik zrelacjonował wydarzenia co do minuty, mówił m.in., że larum podnoszone przez opozycję jest nieadekwatne do stanu faktycznego i stanowi kolejną  w wymiarze groźnym próbę destabilizacji parlamentu. Wykluczenie posła Szczerby, który wielokrotnie był już karany dyscyplinarnie za łamanie Regulaminu Sejmu, stało się pretekstem do zerwania przez opozycję obrad. Zdaniem posła Matusiewicza pretekst dla opozycji musiał się znaleźć, nie było ważne, jaki on będzie, mogła być nim każda inna sytuacja. Intencją opozycji było bowiem zerwanie obrad, niedopuszczenie do uchwalenia budżetu na rok 2017, gdyż nieuchwalenie budżetu skutkuje dymisją rządu. Zamówienie na ten dzień ponad 1000 kanapek w barze Sejmu świadczy o planowanym przygotowywaniu się opozycji do okupacji parlamentu. Poseł Matusiewicz przypomniał, że w Sejmie jest akredytowanych ponad 800 dziennikarzy (200 akredytacji stałych, 300 wydawanych na określony czas oraz ok 300 indywidualnych wydawanych w ciągu roku). – Osobiście pamiętam - mówił poseł - że środowisko dziennikarskie na różnych forach uprzednio wielokrotnie podnosiło potrzebę uregulowania i usprawnienia pracy dziennikarzy. –Większość mówiła wręcz „coś z tym trzeba zrobić”. Na zakończenie poseł przekazał dziennikarzom zdjęcia wykonane osobistym telefonem w sali kolumnowej w nocy z 16 na 17 grudnia na potwierdzenie złożonych wcześniej słów. Na zdjęciach tych widać również niktórych posłów z PO z Podkarpacia.

Co do kworum i przeniesienia obrad, poseł Matusiewicz zdecydowanie stwierdził, że wszystko zostało oparte na przepisach prawa. Z uwagi na uniemożliwienie marszałkowi Sejmu możliwości prowadzenia posiedzenia (okupacja mównicy dla posłów, zablokowanie marszałkowi i asystentom możliwości dojścia do foteli na prezydium), zostało ono przeniesione do sali kolumnowej. To że niektórzy posłowie opozycji nie uczestniczyli w uchwalaniu budżetu, a ci którzy przebywali w sali kolumnowej nie zadawali pytań i nie składali wniosków formalnych, było ich wewnętrznym wyborem.

W dalszej części konferencji Lucyna Podhalicz poinformowała dziennikarzy o tym, że w grudniu z inicjatywy marszałka Kuchcińskiego odbyło się w Warszawie spotkanie samorządowców z przedstawicielami rządu RP, głównie pochodzącymi z Podkarpacia. Rozmowy dotyczyły m.in. przygotowywanego obecnie przez rząd PiS rozwiązania, aby miasta o statusie takim jak Przemyśl, mogły otrzymać dodatkowe środki na inwestycje. Rzecz w tym, że ustalenia zawarte jeszcze pomiędzy rządem PO a Komisją Europejską wykluczają czy też czynią bardzo trudnym zmianę już wprowadzonych w życie regionalnych programów operacyjnych. Programy te opracowane przez poprzedni rząd wspierają duże miasta – metropolie. Stąd też rząd Prawa i Sprawiedliwości w myśl zasady zrównoważonego rozwoju zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na takie miasta jak nasze. 

 

 

Tekst i zdjęcia A. Malicki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na placu apelowym przemyskiej jednostki wojskowej odbyła się 19 grudnia uroczystość zdania i objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Dowódca uroczystości kpt. Artur Wrembel dokładnie w samo południe zameldował Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich płk. dypl. Jarosławowi Mokrzyckiemu gotowość pododdziałów do uroczystego apelu. Dowódcy podhalańczyków towarzyszył zdający obowiązki kpt. Dariusz Bednarczuk, który czasowo pełnił funkcję oraz przyjmujący dowodzenie ppłk Marcin Dusza.

W uroczystości udział wzięli m.in. poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz, JE ks. biskup Stanisław Jamrozek, przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Przemyśla Grzegrz Hayder, wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk oraz przedstawiciele wielu służb mundurowych.

Składając podziękowanie odchodzącemu oraz gratulując nowemu dowódcy, poseł Matusiewicz powiedział: „Służba ojczyźnie to nie tylko przywilej i zaszczyt, to przede wszystkim obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom”. Uroczystości zakończyło odśpiewanie przez żołnierzy hymnu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz przemarsz pododdziałów jednostki przed trybuną honorową.

Zobacz fotolerację.

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.