W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu 15 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe środowiska Prawa i Sprawiedliwości z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Uroczystości rozpczęto Mszą świętą w intencji pokoju w sercach dla rządzących Przemyślem, powiatem przemyskim i Polską.

W PCEN brawami na stojąco przywitano marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. W ten sposób wyrażono dla niego poparcie, w ostatnim okresie w sposób bezprecedensowy atakowanego przez radykalną liberalną i lewacką opozycję.

W spotkaniu uczestniczyli również posłowie: Anna Schmidt–Rodziewicz, Andrzej Matusiewicz, Stanisław Piotrowicz i senator Mieczysław Golba, a także prezydent Przemyśla Robert Choma i jego zastępcy Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, ponadto m.in. wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, radni Rady Miejskiej w Przemyślu i wiele innych osób. Gospodyniami spotkania były Bożena Ryczan pełnomocnik powiatowy PiS i Lucyna Podhalicz pełnomocnik PiS w Przemyślu.

Otwierając spotkanie marszałek Kuchciński podsumował minione miesiące i przedstawił plany rządzącej partii na rok 2017. Oprócz ulepszeń dla przedsiębiorców i dynamizacji gospodarki, będą kontynuowane programy 500 plus i mieszkanie plus oraz będzie dalsze wsparcie w sferze zdrowia publicznego. Marszałek podziękował obecnym na zebraniu parlamentarzystom za pomoc w wykonywaniu jego parlamentarnej funkcji, a szczególnie za działalność na różnych niwach na rzecz poprawy sytuacji naszego królewskiego grodu Przemyśla. Następnie ksiądz prałat Waldemar Janiga zaintonował modlitwę w intencji zebranych i Ojczyzny oraz wygłosił mowę pasterską.

Poseł Anna Schmidt–Rodziewicz, podsumowując ubiegły rok, zaznaczyła jednocześnie, że ten który się rozpoczyna, będzie wymagał wiele pracy i zaangażowania od wszystkich, którzy życzą dobrze naszej ojczyźnie. Poseł Andrzej Matusiewicz nawiązał do zdarzeń sejmowych z grudnia 2016 r., relacjonując je jako bezpośredni w nich uczestnik. Podziękował marszałkowi Kuchcińskiemu oraz posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi za hart ducha, który okazali, będąc ogromnie atakowanymi przez liberalne media. Podziękował wszystkim parlamentarzystom z ziemi przemysko-krośnieńskiej za współpracę oraz pomoc w sprawach dotyczących Przemyśla i regionu. Poseł Stanisław Piotrowicz przypomniał, że w 2016 roku był celem ataków opozycji parlamentarnej, która niejednokrotnie posuwała się do różnego rodzaju insynuacji i kłamstw wobec niego. Życzył zebranym przede wszystkim spokoju ducha i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Senator Mieczysław Golba stwierdził, że wprawdzie Senat RP stoi siłą rzeczy nieco z boku zdarzeń, które dotknęły Sejm PR, ale podkreślił jednocześnie,  że on jako senator koalicyjny jest i pozostanie zdecydowanie za zmianami, które muszą się dokonać. Prezydent Robert Choma podziękował obecnym radnym za dotychczasową współpracę, parlamentarzystom za prowadzenie działań na rzecz rozwoju miasta i regionu coraz bardziej zauważanych dla mieszkańców. Prezydent Choma zadeklarował jednocześnie, że w rozpoczynającym się roku 2017 dołoży ze swojej strony razem z zastępcami dalszych starań, które będą owocowały rozwojem naszego prastarego królewskiego miasta Przemyśla.

W imieniu środowiska PiS Lucyna Podhalicz i Bożena Ryczan podziękowały szczególnie marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu i posłowi Andrzejowi Matusiewiczowi, a także wszystkim innym zaangażowanym osobom, za skuteczne działania na rzecz ulokowania w Przemyślu siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. Natomiast Przemysław Bukowski i Łukasz Hamryszczak (organizatorzy koncertu kolęd 8 stycznia tego roku w Przemyślu pamięci zmarłego w 2016 r. Władysława Bukowskiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu) wręczyli marszałkowi Kuchcińskiemu góralską ciupagę przekazaną od zespołu „Skrzypnianie" z Podhala.

W międzyczasie śpiewano wspólnie tradycyjne polskie kolędy z akompaniamentem Ewy Rokitowskiej-Cisek. Na koniec zebrani złożyli sobie życzenia świąteczne i łamali się opłatkiem.

Fotoleracja.

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.

Bóg się nam narodził. 

Przyniósł nam nadzieję na każdy dzień.

Przyniósł nam pokój, abyśmy mogli rozwiązać najtrudniejsze sprawy.

Nadziei w sercach, pokoju w czynach,

radości w gronie rodzinnym

życzą 

w imieniu Prawa i Sprawiedliwości 

Lucyna Podhalicz        Bożena Ryczan

 

 

Obraz powyżej: Boże Narodzenie pędzla Janusza Szpyta.

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości 19 grudnia odbyło się konferencja prasowa z udziałem posła na Sejm Andrzeja Matusiewicza oraz pełnomocnika PiS w Przemyślu Lucynę Podhalicz. Poseł Matusiewicz przedstawił szczegółowo przebieg zdarzeń w Sejmie i poza Sejmem, które miały miejsce w nocy z 16 na 17 grudnia tego roku. Poseł jako bezpośredni uczestnik zrelacjonował wydarzenia co do minuty, mówił m.in., że larum podnoszone przez opozycję jest nieadekwatne do stanu faktycznego i stanowi kolejną  w wymiarze groźnym próbę destabilizacji parlamentu. Wykluczenie posła Szczerby, który wielokrotnie był już karany dyscyplinarnie za łamanie Regulaminu Sejmu, stało się pretekstem do zerwania przez opozycję obrad. Zdaniem posła Matusiewicza pretekst dla opozycji musiał się znaleźć, nie było ważne, jaki on będzie, mogła być nim każda inna sytuacja. Intencją opozycji było bowiem zerwanie obrad, niedopuszczenie do uchwalenia budżetu na rok 2017, gdyż nieuchwalenie budżetu skutkuje dymisją rządu. Zamówienie na ten dzień ponad 1000 kanapek w barze Sejmu świadczy o planowanym przygotowywaniu się opozycji do okupacji parlamentu. Poseł Matusiewicz przypomniał, że w Sejmie jest akredytowanych ponad 800 dziennikarzy (200 akredytacji stałych, 300 wydawanych na określony czas oraz ok 300 indywidualnych wydawanych w ciągu roku). – Osobiście pamiętam - mówił poseł - że środowisko dziennikarskie na różnych forach uprzednio wielokrotnie podnosiło potrzebę uregulowania i usprawnienia pracy dziennikarzy. –Większość mówiła wręcz „coś z tym trzeba zrobić”. Na zakończenie poseł przekazał dziennikarzom zdjęcia wykonane osobistym telefonem w sali kolumnowej w nocy z 16 na 17 grudnia na potwierdzenie złożonych wcześniej słów. Na zdjęciach tych widać również niktórych posłów z PO z Podkarpacia.

Co do kworum i przeniesienia obrad, poseł Matusiewicz zdecydowanie stwierdził, że wszystko zostało oparte na przepisach prawa. Z uwagi na uniemożliwienie marszałkowi Sejmu możliwości prowadzenia posiedzenia (okupacja mównicy dla posłów, zablokowanie marszałkowi i asystentom możliwości dojścia do foteli na prezydium), zostało ono przeniesione do sali kolumnowej. To że niektórzy posłowie opozycji nie uczestniczyli w uchwalaniu budżetu, a ci którzy przebywali w sali kolumnowej nie zadawali pytań i nie składali wniosków formalnych, było ich wewnętrznym wyborem.

W dalszej części konferencji Lucyna Podhalicz poinformowała dziennikarzy o tym, że w grudniu z inicjatywy marszałka Kuchcińskiego odbyło się w Warszawie spotkanie samorządowców z przedstawicielami rządu RP, głównie pochodzącymi z Podkarpacia. Rozmowy dotyczyły m.in. przygotowywanego obecnie przez rząd PiS rozwiązania, aby miasta o statusie takim jak Przemyśl, mogły otrzymać dodatkowe środki na inwestycje. Rzecz w tym, że ustalenia zawarte jeszcze pomiędzy rządem PO a Komisją Europejską wykluczają czy też czynią bardzo trudnym zmianę już wprowadzonych w życie regionalnych programów operacyjnych. Programy te opracowane przez poprzedni rząd wspierają duże miasta – metropolie. Stąd też rząd Prawa i Sprawiedliwości w myśl zasady zrównoważonego rozwoju zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na takie miasta jak nasze. 

 

 

Tekst i zdjęcia A. Malicki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na placu apelowym przemyskiej jednostki wojskowej odbyła się 19 grudnia uroczystość zdania i objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Dowódca uroczystości kpt. Artur Wrembel dokładnie w samo południe zameldował Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich płk. dypl. Jarosławowi Mokrzyckiemu gotowość pododdziałów do uroczystego apelu. Dowódcy podhalańczyków towarzyszył zdający obowiązki kpt. Dariusz Bednarczuk, który czasowo pełnił funkcję oraz przyjmujący dowodzenie ppłk Marcin Dusza.

W uroczystości udział wzięli m.in. poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz, JE ks. biskup Stanisław Jamrozek, przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Przemyśla Grzegrz Hayder, wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk oraz przedstawiciele wielu służb mundurowych.

Składając podziękowanie odchodzącemu oraz gratulując nowemu dowódcy, poseł Matusiewicz powiedział: „Służba ojczyźnie to nie tylko przywilej i zaszczyt, to przede wszystkim obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom”. Uroczystości zakończyło odśpiewanie przez żołnierzy hymnu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz przemarsz pododdziałów jednostki przed trybuną honorową.

Zobacz fotolerację.

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.

List Otwarty w obronie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

W związku z trwającą nagonką, eskalacją sporu i powielaniem w mediach nieprawdziwego obrazu sytuacji w Sejmie, tj. działaniami wymierzonymi bezpośrednio w autorytet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz przedstawicieli partii rządzącej, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich działań i wzywamy liderów partii opozycyjnych, lewicowo-liberalnych mediów i wszystkich grup społecznych zaangażowanych w konflikt do zaprzestania swoich działań i podjęcia dialogu.

Jednocześnie wyrażamy swoją solidarność z Panem Marszałkiem Markiem Kuchcińskim stając w obronie człowieka, który swoim życiem i zaangażowaniem zarówno w działalność opozycyjną w czasach PRL jak i publiczną w wolnej Polsce dowiódł i potwierdził ważność i słuszność niesionych przez siebie wartości budowanych na chrześcijańskim szacunku do każdego człowieka. Zarzewie sporu, którym rzekomo miało być wykluczenie Posła Michała Szczerby z obrad Sejmu spotkało się z nieadekwatną, wręcz histeryczną reakcją tzw. „opozycji totalnej”.

Zajęcie mównicy, uniemożliwienie Marszałkowi prowadzenia obrad i de facto sparaliżowanie posiedzenia musiało spotkać się z reakcją Marszałka Sejmu, który czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Sejmu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń. Wykluczenie Posła z obrad Sejmu jest jedną z sankcji przewidzianych w Regulaminie Sejmu RP. W art. 175 pkt. 5 Regulaminu czytamy: „Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach”.

Najprawdopodobniej nikt z sygnatariuszy podpisujących się w wyszehradzkim zamku 15 lutego 1991 roku pod deklaracją trzech państw: Polski, Czechosłowacji i Węgier, nie spodziewał się, że współpraca, którą zawierano, aby realizować wspólną strategię przy ubieganiu się o członkostwo w strukturach euroatlantyckich, przetrwa 25 lat. O Grupie Wyszehradzkiej mówi się dziś głośno na wszystkich salonach politycznych Europy. Ze zdaniem V4 coraz dobitniej liczy się Bruksela. Natomiast opinia publiczna, zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach, ciągle zbyt mało wie o znaczeniu tej grupy, chociaż tendencja jest wzrostowa, szczególnie widać to w ostatnich 12 miesiącach. Na wzrost świadomości społecznej złożyły się działania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego premier Beaty Szydło wraz z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Podkreślić należy, że zwłaszcza marszałek Kuchciński kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich dwóch lat inicjował spotkania przedstawicieli parlamentów grupy V4.

Jedno z takich spotkań odbyło się 4 grudnia tego roku w Przemyślu. Poprzedziła je Msza Święta w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem metropolity przemyskiego księdza arcybiskupa Adama Szala. Po Mszy uczestnicy udali się do auli Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego, gdzie odbyło się robocze spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy V4. Obradom przysłuchiwali się m.in. marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski, prezydent Przemyśla Robert Choma, przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz i zastępcy prezydenta Przemyśla - Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder.

O wyszehradzkiej reprezentacji i tematach omawianych podczas spotkania można przeczytać tutaj: wwww.marekkuchcinski.pl lub w info Polskiej Agencji Prasowej z 4.12.2016 r. zamieszczonej na portalu internetowym w Polityce.pl.

Po zakończeniu obrad szefowie parlamentów, zaproszeni goście i gospodarze miasta uczestniczyli w uroczystości nadania jednemu z przemyskich miejsc nazwy Skwer Wyszehradzki. Okolicznościowe krótkie przemówienia wygłosili prezydent Przemyśla Robert Choma oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz. Odsłonięcia pamiątkowego kamienia i tablicy dokonał marszałek Marek Kuchciński.

Dalszy ciąg uroczystości toczył się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W sali, w której prezentowane są dwie wystawy o tytułach „Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec 1909-1968„ oraz „Budapeszt 56”, odbyła się prelekcja multimedialna przygotowana przez IPN w Rzeszowie. Na zakończenie spotkania niespodziewanie o głos poprosił przewodniczący parlamentu węgierskiego Laszlo Kover. Wspominając jakże podobną walkę Polaków i Węgrów o niepodległość, przyrównał jedną z osób uwidocznionych na wystawie fotograficznej „Budapeszt 56” do Ryszarda Siwca. Wskazał, że dzięki takim bohaterom, Węgry i Polska są dziś państwami wolnymi, w pełni stanowiącymi o swojej tożsamości. Podziękował kolejny raz marszałkowi Kuchcińskiemu za zaproszenie do Przemyśla, podkreślając, że z naszym miastem łączą go coraz silniejsze więzy przyjaźni. Przewodniczący Laszlo Kover zaznaczył ponadto, że przyjaźń ta zaowocuje w przyszłości wielotorową współpracą, w tym kulturalną.

Na zakończenie marszałek Kuchciński podziękował wszystkim gościom za przybycie, dr. Dariuszowi Iwaneczko, dyrektorowi IPN w Rzeszowie za przygotowanie bardzo ciekawej wystawy i prezentacji. Marszałek Kuchciński po raz kolejny wskazał na wartość dodaną, jaką stanowi w polskiej polityce zagranicznej Grupa Wyszehradzka. Dodał, że należy tę inicjatywę kontynuować i rozszerzać z racji dynamicznego zwiększania jej znaczenia w polityce zagranicznej euroregionu i Europy.

 

Tekst i zdjęcia Aleksander Malicki.

Fotoleracja

 

 

O takiej możliwości poinformował pod koniec listopada na konferencji prasowej poseł PiS Andrzej Matusiewicz. Krajowa Szkoła Skarbowości ma być utworzona w związku z przegłosowaniem w Sejmie ustawy o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej. Krajowa Szkoła Skarbowości kształcąca przyszłe kadry KAS miałaby się mieścić w Polsce Wschodniej.

– Razem z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim czynimy starania, by ta szkoła mieściła się w Przemyślu - mówi poseł Andrzej Matusiewicz. – Z rozmowy z wiceministrem finansów Marianem Banasiem wynika, że bierze się pod uwagę lokalizację w Polsce wschodniej, jednak Przemyśl ma konkurencję. Pod uwagę jest jeszcze brana Biała Podlaska i Olsztyn.

Poseł Andrzej Matusiewicz uważa, że Przemyśl posiada odpowiednią infrastrukturę dydaktyczną potrzebną do tego, by taka placówka mogła działać w mieście, ponieważ jego zdaniem, można wykorzystać budynki należące do samorządu województwa podkarpackiego, między innymi te pozostałe po byłym szpitalu mieszczącym się przy ulicy Rogozińskiego i po dawnym kolegium nauczycielskim przy ulicy I. Łukasińskiego. Obecnie przyjęcia nowych pracowników do pracy wyglądają w ten sposób, że po przejściu kilkuetapowego konkursu na wolne stanowiska w Służbie Celnej, zatrudnieni funkcjonariusze są dopiero szkoleni z zakresu, w jakim mają się specjalizować.

O przyszłości Unii Europejskiej, roli parlamentów narodowych oraz projektach związanych z działalnością Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali w niedzielę, 4 grudnia, w trakcie roboczego spotkania w Przemyślu przewodniczący parlamentów państw Grupy V4.

W rozmowach, których inicjatorem był marszałek Sejmu Marek Kuchciński, udział wzięli marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz przewodniczący: węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Laszlo Kover, czeskiego Senatu Milan Stech, słowackiej Rady Narodowej Andrej Danko oraz wiceprzewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Jaroslava Pokorna Jermanova.

– Spotkaliśmy się w gronie przewodniczących parlamentów, aby omówić dwa zagadnienia. Po pierwsze przedyskutować, jaka jest nasza opinia na temat przyszłości Unii Europejskiej i jak ją wzmacniać, by osłabiać różne próby dezintegracji, a jednocześnie jak wzmocnić role parlamentów narodowych państw członkowskich. Drugim obszarem zagadnień były rozmowy na temat konkretnych propozycji działań, które wzmacniałyby współpracę w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej — powiedział po spotkaniu marszałek Kuchciński.

Czytaj więcej: Wpolityce.pl.

 

Zdjęcie za: Wpolityce.pl.