Serdecznie zapraszamy na wspólny autokarowy wyjazd. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu, poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00, tel. 16- 678 49 19.

W 73. rocznicę zagłady Huty Pieniackiej 12 marca tego roku  w przemyskim kościele pw. Świętej Trójcy modlono się za ofiary tej zbrodni oraz wszelkich wojen i ataków terrorystycznych na świecie, w których do dnia dzisiejszego giną rzesze niewinnych ludzi. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci i Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. Ks. Bronisława Mireckiego, Przemyskie Rodziny Kresowe oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu. We mszy św. udział brali przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Kwiaty przy pomniku znajdującym się w murze klasztornym, upamiętniającym ofiary martyrologii Polaków w Hucie Pieniackiej i na Kresach, złożyli m. in. przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości – posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz oraz zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak. Po uroczystości, w salce katechetycznej kościoła zaprezentowano zdjęcia z uroczystości w Hucie Pieniackiej z dnia 26 lutego tego roku i z roku 2009, kiedy to udział w upamiętnieniu zbrodni na Podolu brał śp. Prezydent Lech Kaczyński.

Do zbrodni w Hucie Pieniackiej doszło 28 lutego 1944 roku. Była to akcja pacyfikacyjna polskiej ludności cywilnej, w wyniku której śmierć poniosło około 850 osób. Pacyfikacji dokonali, według śledztwa IPN, ukraińscy żołnierze 4. Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien” wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów ukraińskich. W sprawie zbrodni w Hucie Pieniackiej śledztwo zostało wszczęte w 1994 r., obecnie prowadzi je Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.

W rocznicę pierwszej wywózki mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego na Sybir świadkowie tych wydarzeń oraz ich rodziny, a także przedstawiciele władzy państwowej, Strzelcy i Młodzież Wszechpolska spotkali się najpierw 11 lutego na rampie na Bakończycach oraz 12 lutego na Mszy św. 

Na rampie zebrani odmówili modlitwę w intencji tych, którzy już nie powrócili do ojczyzny z nieludzkiej ziemi. Ułożono także symboliczny krzyż z zapalonych zniczy. W niedzielę po Mszy św. odprawionej w kościele pw. Świętej Trójcy przez duszpasterza ks. prałata Jana Mazurka, złożeniu kwiatów przy tablicy w arkadii murów kościelnych i odznaczeniu osób zasłużonych dla upamiętniania męczeństwa Sybiraków, uczestnicy zgromadzili się przed wybudowanym w 2016 roku pomnikiem Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia przy ul. Wyb. J. Piłsudskiego. W wystąpieniu poseł Andrzej Matusiewicz podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pamiętać o wywiezionych, i że należy się wielki szacunek tym wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przekazywali następnym pokoleniom prawdę o losach zesłańców. Poseł złożył gratulacje przedstawicielom przemyskich związków sybirackich, że udało się po wielu latach doprowadzić do połączenia tych organizacji.

W uroczystościach wzięli udział ponadto przewodnicząca Rady Miasta Przemyśla Lucyna Podhalicz, zastępcy prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk. Organizatorami obchodów 77. rocznicy deportacji Polaków na Sybir oraz 71. rocznicy powrotu zesłańców do Polski byli: Związek Sybiraków w Przemyślu, Związek Sybiraków III RP w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu, Związek Strzelecki „Strzelec", Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. Oprawę muzyczną podczas Mszy św. zapewniła Orkiestra Salezjańska z Przemyśla.

 

Fotoleracja.

 

Tekst: Aleksander Malicki.

Zdjęcia: Ewa Rokitowska-Cisek.

Ukazał się (1 lutego) projekt zarządzenia ministra rozwoju i finansów, według którego siedzibą Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz siedzibą Filii Krajowej Szkoły Skarbowości będzie Przemyśl, gdzie od 90 lat mieści się główna w regionie siedziba służb celnych, czyli Izba Celna.

Od 1 marca 2017 roku w ramach izb administracji skarbowej połączone zostaną procesy realizowane obecnie w izbach celnych oraz w urzędach kontroli skarbowej. W ramach urzędu Celno-Skarbowego połączone zostaną zaś zadania kontrolne wykonywane obecnie przez urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne.

Źródło: www.marekkuchcinski.pl.

- Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Za wystąpienia, za nagrodę - tym wszystkim, dzięki którym ją otrzymałem. To najważniejsza z nagród, jakie przyznaje się dziś w Polsce - nie ma dziś nic bardziej ważnego i polskiego niż wolność - powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas gali Człowiek Wolności 2016 Tygodnika W Sieci. - Jeśli spojrzeć na historię cywilizacji, to wolność występuje rzadko. To „rzadki towar”, mówiąc prawami ekonomii. Zwykle konstrukcje społeczne, które istniały w różnych państwach, ograniczały wolność. Ograniczały radykalnie. Rzadko zdarzało się, że ta wolność naprawdę istniała. (…) Dopiero ostatnio fala wolności zaczęła przetaczać się przez świat. Jesteśmy tego marszu wolności świadkami. Z drugiej strony jesteśmy świadkami tego, co wolności się przeciwstawia. Bardzo często, także w wymiarze zaledwie kilku, kilkunastu lat, można zobaczyć, jak łatwo tę wolność utracić. Spójrzmy choćby na wschód. Wolności trzeba bronić. Trzeba jej bronić w wymiarze fundamentalnym - swobód politycznych, ale i w wymiarze szerszym, o którym tak celnie mówiła pani premier. Rzeczywiście wolność to szerokie pojęcie. Człowiek, który nic nie ma, który nie jest w stanie zarobić na życie, który nie ma mieszkania, który żyje w niewoli kredytu - nie jest człowiekiem wolnym - zaznaczył.

Do Żurawicy premier rządu Beata Szydło została zaproszona przez wójta Krzysztofa Składowskiego na uroczyste oddanie do użytku stacji uzdatniania wody. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie rządu z rezerwy budżetowej państwa. W uroczystości uczestniczyli m.in. posłowie Anna Szmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa Władysław Ortyl, przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyna Podhalicz, zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak, dyrektor KRUS w Rzeszowie Jolanta Sawicka, a także reprezentacja mieszkańców Przemyśla i Żurawicy, w tym pełnomocnik PiS powiatu przemyskiego Bożena Ryczan. Po oficjalnym wystąpieniu, pani premier rozmawiała z mieszkańcami, którzy zgłaszali jej różne prośby i sprawy. Część gości udała się następnie na otwarcie stacji uzdatniania wody w Wyszatycach. Po modlitwie i poświęceniu, przecięto symboliczną wstęgę.

Z Żurawicy pani premier przyjechała na stok narciarski w Przemyślu, który w tym dniu 29 stycznia 2017 r. był miejscem Międzynarodowego Pucharu Karpat w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Zawody otworzył m.in. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Pani premier szusowała na nartach w towarzystwie marszałka Karczewskiego, marszałka Ortyla, wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i prezydenta Przemyśla Roberta Chomy. Pani premier chętnie rozmawiała z narciarzami, korzystającymi w tym dniu ze sportowych możliwości stoku. Olbrzymim wyróżnieniem dla najmłodszych uczestników zawodów było wręczanie im nagród i dyplomów przez szefową rządu i marszałka Karczewskiego. Obsługę spikerską zawodów prowadził komentator sportowy, przemyślanin, Przemysław Babiarz.

Paweł KulaW Przemyślu 29 stycznia odbyło się międzynarodowe spotkanie z cyklu „Europa Karpat”. Tematem konferencji był rozwój nowych kierunków oraz inicjatyw na rzecz rozwoju regionu karpackiego. Patronem i inicjatorem dyskusji był marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a gościem honorowym premier Beata Szydło, która podkreśliła istotne znaczenie Grupy Wyszehrackiej w UE.

W debacie uczestniczyli także przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej, samorządów, świata nauki i organizacji pozarządowych z państw V4. Wśród reprezentantów krajów karpackich był m. in. przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego Węgier Richard Hörcsik, który podkreślił wsparcie marszałka Kuchcińskiego na rzecz lepszej infrastruktury dla regionu Karpat, a także europoseł Ján Hudacký, który mówił o kryzysie chrześcijaństwa w Europie i przekonywał o powrocie do źródeł europejskich wartości.

Paweł KulaUczestnicy podkreślili potrzebę stworzenia Strategii Karpackiej o zasięgu makroregionalnym i unijnym, podjęcia współpracy z krajami ABC, wymianę młodzieży, programu dla studentów, utworzenia Instytutu Karpackiego, współpracy między karpackimi klubami parlamentarnymi i wielkiego karpackiego forum, a także wspólne zwalczanie terroryzmu, stworzenie przyjaznego środowiska biznesowego i umacnianie bezpieczeństwa energetycznego.

Debatę poprzedziły zawody narciarskie Puchar Karpat w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem marszałka Marka Kuchcińskiego i przewodniczących parlamentów V4. Zawody na przemyskim stoku zorganizował prezydent Przemyśla Robert Choma przy wsparciu Sejmu i Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uczestnikom towarzyszyli pani premier Beata Szydło, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezydent Przemyśla Robert Choma, ministrowie i parlamentarzyści.

Paweł KulaKonferencję zorganizowano w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, gdzie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz premier Beata Szydło otworzyli wystawę nt. historii narciarstwa w Polsce. Dzień inauguracji tej wystawy nie był przypadkowy. We Lwowie 110 lat temu powstało Karpackie Towarzystwo Narciarzy.

 

 

 

Źródło: sejm.gov.pl

Foto: Paweł Kula.