Według wszystkich 11 badań sondażowych przeprowadzonych w kwietniu (ankietowych: CBOS, TNS, GFK i telefonicznych) średni procent wśród zdecydowanych wyborców wynosi:

Prawo i Sprawiedliwość – 37,2, Platforma Obywatelska – 28,2, Kukiz’15 – 11,1, Nowoczesna – 7,3, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 6,0,  Razem – 3,1, KORWIN – 1,8.

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych

składamy serdeczne życzenia

obfitych darów Zmartwychwstałego Pana,

pokoju i radości.

 

ALLELUJA!


Ponad 2,5 mld zł to szacowana wartość wsparcia jakie w najbliższych latach otrzymają średnie miasta. Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast średnich. Jego główne elementy to dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

"Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego - zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi. Każdy taki obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału"  – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Fotoleracja.

 

Przeczytaj więcej i pobierz pliki.

Info za https://www.mr.gov.pl/.

 

Serdecznie zapraszamy na wspólny autokarowy wyjazd. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu, poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00, tel. 16- 678 49 19.

W 73. rocznicę zagłady Huty Pieniackiej 12 marca tego roku  w przemyskim kościele pw. Świętej Trójcy modlono się za ofiary tej zbrodni oraz wszelkich wojen i ataków terrorystycznych na świecie, w których do dnia dzisiejszego giną rzesze niewinnych ludzi. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci i Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. Ks. Bronisława Mireckiego, Przemyskie Rodziny Kresowe oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu. We mszy św. udział brali przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Kwiaty przy pomniku znajdującym się w murze klasztornym, upamiętniającym ofiary martyrologii Polaków w Hucie Pieniackiej i na Kresach, złożyli m. in. przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości – posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz oraz zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak. Po uroczystości, w salce katechetycznej kościoła zaprezentowano zdjęcia z uroczystości w Hucie Pieniackiej z dnia 26 lutego tego roku i z roku 2009, kiedy to udział w upamiętnieniu zbrodni na Podolu brał śp. Prezydent Lech Kaczyński.

Do zbrodni w Hucie Pieniackiej doszło 28 lutego 1944 roku. Była to akcja pacyfikacyjna polskiej ludności cywilnej, w wyniku której śmierć poniosło około 850 osób. Pacyfikacji dokonali, według śledztwa IPN, ukraińscy żołnierze 4. Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS „Galizien” wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów ukraińskich. W sprawie zbrodni w Hucie Pieniackiej śledztwo zostało wszczęte w 1994 r., obecnie prowadzi je Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.

W rocznicę pierwszej wywózki mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego na Sybir świadkowie tych wydarzeń oraz ich rodziny, a także przedstawiciele władzy państwowej, Strzelcy i Młodzież Wszechpolska spotkali się najpierw 11 lutego na rampie na Bakończycach oraz 12 lutego na Mszy św. 

Na rampie zebrani odmówili modlitwę w intencji tych, którzy już nie powrócili do ojczyzny z nieludzkiej ziemi. Ułożono także symboliczny krzyż z zapalonych zniczy. W niedzielę po Mszy św. odprawionej w kościele pw. Świętej Trójcy przez duszpasterza ks. prałata Jana Mazurka, złożeniu kwiatów przy tablicy w arkadii murów kościelnych i odznaczeniu osób zasłużonych dla upamiętniania męczeństwa Sybiraków, uczestnicy zgromadzili się przed wybudowanym w 2016 roku pomnikiem Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia przy ul. Wyb. J. Piłsudskiego. W wystąpieniu poseł Andrzej Matusiewicz podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pamiętać o wywiezionych, i że należy się wielki szacunek tym wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przekazywali następnym pokoleniom prawdę o losach zesłańców. Poseł złożył gratulacje przedstawicielom przemyskich związków sybirackich, że udało się po wielu latach doprowadzić do połączenia tych organizacji.

W uroczystościach wzięli udział ponadto przewodnicząca Rady Miasta Przemyśla Lucyna Podhalicz, zastępcy prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk. Organizatorami obchodów 77. rocznicy deportacji Polaków na Sybir oraz 71. rocznicy powrotu zesłańców do Polski byli: Związek Sybiraków w Przemyślu, Związek Sybiraków III RP w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu, Związek Strzelecki „Strzelec", Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. Oprawę muzyczną podczas Mszy św. zapewniła Orkiestra Salezjańska z Przemyśla.

 

Fotoleracja.

 

Tekst: Aleksander Malicki.

Zdjęcia: Ewa Rokitowska-Cisek.