Start

fot. Kancelaria Sejmu/ Łukasz BłasikiewiczW sobotę 24 listopada w Krasiczynie spotkali się Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér. W rozmowach poruszano kwestię współpracy obu parlamentów oraz dyskutowano nad działaniami Grupy Wyszehradzkiej. Zwrócono także uwagę na tradycje przyjaźni polsko-węgierskiej i promocję na forum unijnym, jako wzór dla współpracy europejskiej. Prof. Maciej Szymanowski, doradca Marszałka Sejmu oraz Karol Biernacki prezes Fundacji działającej na Węgrzech przedstawili projekt wspólnych inicjatyw propagujących rozwój współpracy oświatowej i kulturalnej. Złożono deklarację o współpracy przy opracowaniu materiałów do nauczania historii w szkołach w Polsce i na Węgrzech w związku z tysiącletnią tradycją przyjaźni między naszymi krajami.

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Katolickiego w Budapeszcie Sándor Őze wskazał podobieństwa w dążeniu do parlamentaryzmu w obu krajach na tle historii. Węgierski historyk przypomniał podobieństwa w treści zawartej w Złotej Buli Andrzeja II wydanej w 1222 roku , która dała początek kształtowania się parlamentaryzmu na Węgrzech. Zawierała ona postanowienia dotyczące ograniczeń władzy królewskiej podobnie do przywilejów wydawanych w Polsce, które stały się podstawą szlacheckiego parlamentaryzmu. Prezes fundacji Karol Biernacki zapowiedział otwarcie w Budapeszcie wystawy poświęconej polskim matematykom, którzy złamali szyfr „Enigmy”.

 fot. Kancelaria Sejmu/ Łukasz Błasikiewicz Po rozmowach odbyło się spotkanie Marka Kuchcińskiego i László Kövéra z uczestnikami I Polsko-Węgierskiej Szkoły Liderów. Wzięło w nim udział 200 młodych ludzi z obu krajów. Spotkanie zakończono wspólnym wywiadem przewodniczących parlamentów Polski i Węgier dla programu „Gość Wiadomości”.

Podczas rozmów stronę polską reprezentowali także wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek oraz marszałek senior Kornel Morawiecki, poseł na Sejm i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski, a także zastępca szefa Kancelarii Premiera Paweł Szrot. W skład delegacji węgierskiej weszli wiceprzewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Janos Latorcai i Sándor Lezsak, węgierski deputowany Richárd Hörscik, ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzanna Kovács, rzeczniczka narodowości polskiej Halina Csúcs oraz Adrienne Körmendy, konsul generalna Węgier.

 

Retransmisja ze spotkania z młodzieżą: YouTube

Źródło: sejm.gov.pl

Foto: Łukasz Błasikiewicz.