Start

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała do użytkowania 13 ambulansów oraz 13 urządzeń do kompresji klatki piersiowej zakupionych dla pięciu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego ze środków pochodzących z budżetu wojewody podkarpackiego - w ogólnej kwocie 6 500 000 zł. Wydarzenie to miało miejsce 5 lutego br. na parkingu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zakupione nowoczesne ambulanse oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny pozwolą zapewnić właściwy standard oraz wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podstawowe, dwuosobowe, zespoły ratownictwa medycznego.

Dotację otrzymały: Samorząd Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem dla: Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu – w wysokości 1 050 000 zł z tego: – 900 000 zł na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem – 150.000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 1 500 000 zł z tego: – 1 350 000 zł na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem – 150 000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej 3 samorządy powiatowe, tj.: Starostwo Powiatowe w Krośnie z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie – 1 500 000 zł z tego: – 1 350 000 zł na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem – 150 000 zł na zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej Starostwo Powiatowe w Sanoku z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku – 1 000 000 zł z tego: – 900 000 zł na zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem – 100 000 zł na zakup 2 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej Starostwo Powiatowe w Mielcu z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu – 1 450 000 zł z tego: – 1 350 000 zł na zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem – 100 000 zł na zakup 2 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej.

– Ufam, że te zakupy przyczynią się do poprawy warunków pracy dla ratowników, ale także wpłynął na realizację zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Z kolei Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu, Pan Paweł Pazdan podkreślił, że nowoczesny sprzęt, nowoczesne pojazdy to nie tylko bezpieczeństwo pacjentów, to również bezpieczeństwo zespołów ratownictwa medycznego.

Tekst i zdjęcia: www.rzeszow.uw.gov.pl.