Start

W Przemyślu z inicjatywy Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Marka Kuchcińskiego odbyło się niezwykle interesujące wydarzenie: Visegrad4art – 1. Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Grupy Wyszehradzkiej 2017. Zorganizowanie takiej wystawy Marszałek Kuchciński zaproponował już podczas posiedzenia przedstawicieli parlamentów V4 (Przemyśl, 3-4 grudnia 2016 r.), co zostało wówczas jednogłośnie zaakceptowane.

Uroczyste otwarcie Visegrad4art miało miejsce w sobotę 15 lipca w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Marszałek Kuchciński mówił podczas wystąpienia, że my, mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej, z racji bliskości granic, cenimy te same wartości, posiadamy podobną historię, podobnie myślimy, a więc i w zbliżony sposób wyrażamy swoje artystyczne emocje. Dlatego naturalne jest, że powinniśmy wspólnie działać dla przyszłości, zresztą na wielu płaszczyznach, politycznej, gospodarczej, kulturalnej, a nawet sportowej. 

Przy wypełnionej do ostatniego miejsca auli Muzeum zaproszeni artyści z grupy V4 wyrazili pełną aprobatę dla kontynuacji tej inicjatywy, niejednokrotnie proponując jej rozszerzenie.

Marszałek Kuchciński podkreślił ponadto bardzo ważną kulturotwórczą rolę Przemyśla na historycznej i teraźniejszej linii Wrocław ‒ Kraków. Przemyśl ‒ miasto jednoznacznie historyczne i z przebogatą tradycją myśli inteligenckiej ma bardzo duży potencjał, aby stać się wyjątkowym ośrodkiem w tej części Polski i Europy. Przez ostatnie 20 lat w ogóle nie było to zauważane przez poprzednie rządy czy inne władze centralne. Dyskurs o odbudowaniu prestiżu Przemyśla jako niezwykle istotnego w tej części Polski i Europy ośrodka miejskiego, rozpoczął się jeszcze w latach 80. podczas spotkań w ramach tak zwanego Strychu Kulturalnego, organizowanych przez Marka Kuchcińskiego w jego domu przy ul. Węgierskiej. Podkreślano wówczas również konieczność powrotu do polityki Jagiellonów, czyli budowania solidarności narodów naszej części Europy. Teraz Marek Kuchciński już jako Marszałek Sejmu kontynuuje tę ideę, wpisując w nią spotkania, konkretne przedsięwzięcia i wydarzenia V4 na różnych płaszczyznach.

Wśród oficjalnych gości Visegrad4art można było zobaczyć posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, wicewojewodę podkarpackiego Piotra Pilcha, przewodniczącą Rady Miejskiej w Przemyślu Lucynę Podhalicz, zastępcę prezydenta Przemyśla Janusza Hamryszczaka, starostę jarosławskiego Tadeusza Chrzana i wielu innych samorządowców, w tym radną powiatu przemyskiego Bożenę Ryczan.

Zobacz zdjęcia.

Zdjęcia: Aleksander Malicki, tekst Aleksander Malicki/Lucyna Podhalicz.

 

Zobacz inne relacje:

www.marekkuchcinski.pl

www.mnzp.pl