Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bajt/ftp/02_portale/przemysl/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałek Sejmu poprzednich kadencji, poseł na Sejm RP. Przewodniczący Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. Prezes PiS okręgu przemysko-krośnieńskiego.

W latach 1980. organizował w Przemyślu środowisko Kultury Niezależnej. Wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny" (poza cenzurą). Współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej (poza cenzurą) w Przemyślu oraz międzynarodowych wystaw plastycznych „Człowiek-Bóg-Świat" - 1983-89 r. (poza cenzurą). W latach 80. działał też w niezależnym ruchu chłopskim - m.in. był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Aresztowany w 1985 r., za działalność opozycyjną.

Radny Rady Miejskiej obecnej kadencji, przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS Rady Miejskiej.

Radny miasta Przemyśla minionej kadencji, członek Komisji:
- Gospodarki Miejskiej,
- Edukacji,
- Rewizyjnej.

Urodzony 02.01.1947 r. w Przemyślu, żona Urszula, troje dzieci: Łukasz, Katarzyna, Adam.

Poseł na Sejm RP -wybrany 25 października 2015 roku.

Senator RP - wybrany 9 października 2011 roku.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przewodniczący Komisji Głównej oraz radny Sejmiku poprzedniej kadencji. Wykształcenie wyższe, mgr praw, adwokat, lat 58.

W latach 1980-81 członek Solidarnościowego Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich z siedzibą w Łodzi. W latach 80-tych członek korespondent Komitetu Helsińskiego w Polsce, doradca prawny podziemnych struktur Solidarności, obrońca w procesach politycznych.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu. Radnia kadencji 2006-2010. Absolwentka kierunku socjologii na PWSW i UR, dwuletnich studiów literacko-artystyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dwuletniego Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Przemyskiej. Zastępca dyrektora ds. organizacji lecznictwa otwartego szpitala wojewódzkiego w Przemyślu. Rozpoczynała działalność w Porozumieniu Centrum, obecnie należy do Prawa i Sprawiedliwości.  W 2001 roku przedstawiła Sejmowi RP projekt ustawy obywatelskiej o ochronie dzieci przed szkodliwymi treściami w mediach. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

 

Radny Rady Miejskiej obecnej kadencji. Przewodniczący Komisji Edukacji.

Urodził się w Wielkich Oczach 2 stycznia 1953 roku w rodzinie wielodzietnej o tradycji patriotyczno-wojskowej (dziadek Antoni żołnierz Błękitnej Armii gen. J Hallera, Stryj Franciszek uczestnik walk w I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka).

Przewodniczący Zarządu Miejskiego PiS w Przemyślu. Szef Forum Młodych PiS w Przemyślu. Koordynator FM PiS okręgu przemysko-krośnieńskiego. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce.  

Podkarpacki kurator oświaty w Rządzie PiS.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Magister historii, ukończył studia podyplomowe z zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe z samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego (UW). Preferuje zadaniowy styl pracy, ceni pracę w zespołach ludzkich.