Jak to zmienić?

Zmiana obecnego systemu jest możliwa, jest nawet nieunikniona. Problem w tym, że trzeba to zrobić jak najszybciej, aby ocalić nasz kraj przed różnego rodzaju konfliktami, gigantycznym zadłużeniem i bankructwem. Każdy przedsiębiorca rozumie, że zadłużona firma musi być ratowana. Firmy często udaje się wyprowadzić na prostą poprzez reorganizację, restrukturyzację oraz odpowiednie działania marketingowe. Niestety jeżeli chodzi […]

Socjalizm – chory ustrój w Polsce

Jak już wspomniałem, przyczyną bezrobocia jest ZUS oraz oczywiście 80% podatek. Bezrobotnych, lecz teoretycznie chcących pracować Polaków jest około dwa-trzy miliony. Stoją przed wyborem: Założyć firmę? Próbować coś robić? Zarobią najwyżej 1-2 tysiące, ponieważ są to raczej osoby słabo wykwalifikowane. Nie opłaca się, ponieważ 500 zł z tego przeznaczą na podatek, kolejne 1100 na zus, […]

Prawo pracy

W naszym kraju trudno o dobrą pracę. Nie dotyczy osób, które mają znajomości – szczególnie w urzędach państwowych. Dlaczego w kraju, który leży w samym środku Europy, w kraju gdzie jeszcze kilka lat temu było tak dużo młodych ludzi, dlatego taki kraj nie jest najbardziej atrakcyjnym rynkiem pracy w Europie? Jest kilka przyczyn. Główne przyczyny […]

Demokrajca – dobro czy przekleństwo?

Na początek przeanalizujemy ustrój w którym żyjemy. Demokracja i socjalizm to coś, co według znacznej większości z nas jest dobrem lub “złem koniecznym”. System charakteryzuje się tym, że wolna wola większości społeczeństwa jest narzucana mniejszości. Jest to po trochu rodzaj dyskryminacji osób, które mają inne poglądy niż większość. Można by zatem powiedzieć: “niech się dostosują”, […]